14 vị vua nhà trần là những ai

1. TRẦN THÁI TÔNG (1225-1258)

Bạn đang xem: 14 vị vua nhà trần là những ai

Tên thiệt là Trần Cảnh, vẹn toàn quán Làng Tức Mặc, Phủ Thiên Trường, ni là xã Tức Mặc, thị trấn Mỹ Lộc, tỉnh Tỉnh Nam Định. Trần cảnh sinh ngày 16 mon 6 năm Mậu Dần (1218), con cái loại của ông Trần Thừa, đằm thắm kiểu người bọn họ Lê. Ngày 11 mon 12 năm Ất Dậu (1225), Trần Cảnh đầu tiên đăng vương nhà vua, thay đổi niên hiệu là Kiến Trung, phong Lý Chiêu Hoàng thực hiện Chiêu Thánh Hoàng hậu, phong Trần Thủ Độ là Thái sư thống quốc tiến quân vụ chinh thảo sự.

Trong thời hạn ở ngôi, vua tiếp tục đích đằm thắm dẫn quân tiến công thắng quân Mông – Nguyên lượt loại nhất lúc bọn chúng quý phái xâm lăng việt nam.

Ngày 24 mon hai năm Mậu Ngọ (1258), vua Trần Thái Tông nhường nhịn ngôi cho tới Thái tử Trần Hoảng, triều đình tôn Thái Tông lên thực hiện Thái Thượng Hoàng nhằm nằm trong coi việc nước. Ngày mùng một tháng bốn năm Đinh Sửu (1277), Thái Thượng hoàng tổn thất, lâu 59 tuổi tác, ở ngôi được 33 năm, thực hiện Thái thượng hoàng 19 năm. Trong thời hạn ở ngôi, vua tiếp tục bịa đặt phụ thân niên hiệu Kiến Trung (1225-1232), Thiên Ứng Chính Bình (1232-1251), Nguyên Phong (1251-1258).

2. TRẦN THÁNH TÔNG (1258-1278) 

Tên thiệt là Trần Hoảng, là con cái trưởng của vua Thái Tông, u là Hiển Từ Thuận Thiên hoàng thái hậu Lý Thị. Vua sinh ngày 25 mon 9 năm Canh tý (1240), ngay lập tức sau thời điểm sinh và được lập thực hiện hoàng thái tử. Ngày 24 mon hai năm Mậu Ngọ (1258) được vua Trần Thái Tông truyền ngôi. Vua đăng vương nhà vua thay đổi niên hiệu là Thiệu Long năm loại 1. Ngày 22 mon 10 năm Mậu Dần, vua nhường nhịn ngôi cho tới con cái là Thái tử Khâm nhằm lên thực hiện Thượng hoàng 12 năm.   

Trần Thánh Tông là một trong những vị vua nhân kể từ khoan thứ, nhiệt tình chăm sóc việc nước. Về đối nội, mái ấm vua khuyến nghị khai khẩn khu đất hoang phí, hé đem trang viên thái ấp bằng phương pháp chiêu luyện những người dân túng thiếu xiêu dạt, gom bọn họ định cư lạc nghiệp. Nhà vua khuyến nghị việc học tập bằng phương pháp hé những khoa đua nhằm lựa lựa chọn người tài tuy nhiên trọng dụng, thời Trần tiếp tục xuất hiện tại “Lưỡng quốc trạng nguyên” Mạc Đĩnh Chi, mái ấm sử học tập Lê Văn Hưu tiếp tục ghi chép cỗ quốc sử thứ nhất của việt nam là Đại Việt Sử Ký. Về đối nước ngoài, Vua Trần Thánh Tông tiếp tục triển khai quyết sách nước ngoài uỷ thác mềm mỏng tuy nhiên đặc biệt nhất quyết, nhằm mục tiêu bảo đảm danh dự và nền song lập của tổ quốc. Mặt không giống, quan hoài cho tới việc rèn luyện quân sĩ, tích trữ hoa màu, vũ trang sẵn sàng cho tới cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lượt loại nhì. Ngày 25 mon 5 năm Canh Dần – 1290 Thái thượng hoàng tổn thất ở cung Nhâm Thọ, tận hưởng lâu 51 tuổi tác. Trong thời hạn hai mươi năm ở ngôi, vua tiếp tục bịa đặt 2 niên hiệu: Thiệu Long (1258-1272), chỉ bảo Phù (1273-1278).

3. TRẦN NHÂN TÔNG (1279-1293)

Vua thương hiệu thiệt là Trần Khâm, sinh ngày 11 mon 11 năm Mậu Ngọ (1258) bên trên kinh trở thành Thăng Long, là nam nhi trưởng của vua Trần Thánh Tông, đằm thắm kiểu vẹn toàn là Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái hậu. Trần Khâm được lập thực hiện Thái tử mon 12 năm Giáp Tuất. Ngày 22 mon 10 năm Mậu Dần (1278), hoàng thái tử Khâm tiếp vị ngôi vua lấy hiệu là Nhân Tông.

Trần Nhân Tông là vị vua anh minh, quyết đoán, được sử ca tụng là vị nhân vật cứu vãn nước qua loa cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên. Ông là kẻ cùng theo với Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông tổ chức triển khai Hội nghị Bình Than, Họp Báo Hội nghị Diên Hồng, bàn tiếp tiến công quân Mông – Nguyên.

Sau 15 năm thực hiện vua, năm 1293, Trần Nhân Tông truyền ngôi cho tới con cái là Trần Anh Tông và  lui về thực hiện Thái Thượng Hoàng 6 năm, cho tới năm 1299 thì cút tu, phát triển thành thủy tổ phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử.  Trần Nhân Tông từ trần ngày 3 mon 11 năm Mậu Thân (1308) bên trên am Ngọa Vân núi Yên Tử, lâu 50 tuổi tác. Trong thời hạn ở ngôi, vua tiếp tục bịa đặt nhì niên hiệu: Thiệu chỉ bảo (1279-1285), Trùng Hưng (1285-1293).

4. TRẦN ANH TÔNG (1293-1314)

Vua thương hiệu thiệt là Trần Thuyên, sinh ngày 17 mon 9 năm Bính Tí (1276) bên trên Thăng Long, là con cái trưởng của vua Trần Nhân Tông và u là Khâm Từ chỉ bảo Khánh Hoàng Thái hậu, sở hữu nhì em là Huệ Võ Vương Quốc Chuẩn và em gái là Huyền Trân Công chúa. Trần Thuyên được phong thực hiện Thái tử nhập mon hai năm Nhâm Thìn (1292), đăng vương nhập mon 3 năm Quý Tị (1293). Ngày 18 mon 3 năm Giáp Dần (1314) nhường nhịn ngôi cho tới hoàng thái tử Mạnh nhằm thực hiện Thái thượng hoàng 6 năm. Vua tổn thất ngày 16 mon 3 năm Canh Thân (1320), ở ngôi được 21 năm, lâu 44 tuổi tác.

Vua Trần Anh Tông khéo biết thừa kế sự nghiệp của tổ tiên, cho nên vì thế thời cục tiếp cận yên bình, chủ yếu trị trở thành chất lượng tốt rất đẹp, nước nhà càng ngày càng phát đạt, cũng là một trong những vua chất lượng tốt của triều Trần. Trong 21 năm ở ngôi, vua chỉ bịa đặt một niên hiệu độc nhất là Hưng Long.

5. TRẦN MINH TÔNG (1314-1329)

Tên thiệt là Trần Mạnh, con cái loại tư của vua Trần Anh Tông, u là Chiêu Hiến Hoàng Thái hậu Trần Thị (con gái của chỉ bảo Nghĩa đại vương vãi Trần Bình Trọng). Trần Mạnh sinh vào năm Canh Tý (1300), được lập thực hiện Thái tử năm Ất Tị (1305). Ngày 18 mon 3 năm Giáp Dần (1314) đăng vương vua, năm Ất Tị (1329) nhường nhịn ngôi cho tới Thái tử Vượng nhằm thực hiện Thượng hoàng 28 năm, tổn thất ngày 19 mon hai năm Đinh Dậu (1357), lâu 57 tuổi tác.

Vua Trần Minh Tông sở hữu lòng nhân hậu, biết tôn trọng nhân tài nên có tương đối nhiều hiền đức thần bên dưới trướng như Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Phố Chu Văn An, Nguyễn Trung Ngạn, Đoàn Nhữ Hài, tuy nhiên tiếp tục vượt lên trước tin yêu bọn nịnh thần thần làm thịt oan chú ruột, bên cạnh đó là tía phu nhân là Huệ Võ Vương Trần Quốc Chẩn.

Trong 15 năm ở ngôi, vua Trần Minh Tông tiếp tục bịa đặt 2 niên hiệu: Đại Khánh (1314-1323), Khai Thái (1324-1329).

6. TRẦN HIẾN TÔNG (1329-1341) 

Tên thiệt là Trần Vượng, con cái loại của Trần Minh Tông, đằm thắm kiểu là bà Minh Từ hoàng thái phi Lê Thị. Trần Vượng sinh ngày 17 mon 5 năm Kỷ Mùi (1319), được lập thực hiện Thái tử ngày 7 mon hai năm Kỷ Tỵ (1329). Ngày 15 mon hai năm Kỷ Tị (1329) đăng vương vua khi mới mẻ 10 tuổi tác, ở ngôi 12 năm, tổn thất ngày 11 mon 6 năm Tân Tị (1341), lâu 22 tuổi tác. Tuy Trần Hiến Tông thực hiện vua tuy nhiên việc tinh chỉnh triều chủ yếu đều bởi Thái Thượng Hoàng Minh Tông đảm nhiệm.

Trong 12 năm ở ngôi, Trần Hiến Tông chỉ bịa đặt một niên hiệu là Khai Hựu (1329-1341).

Xem thêm: doctor strange là ai

7. TRẦN DỤ TÔNG (1341 – 1369)

Tên thiệt là Trần Hạo, con cái loại 10 của vua Trần Minh Tông, đằm thắm kiểu là Hiến Từ nương nương. Trần Hạo sinh ngày 19 mon 10 năm Bính Tý (1336), đăng vương ngày 21 mon 8 năm Tân Tỵ (1341). Khi Thái thượng hoàng Trần Minh Tông tổn thất, những trung thần như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn cũng tổn thất, Phố Chu Văn An treo ấn kể từ quan lại, vua thì rượu trà ăn đùa quá đáng, nên giặc giã nổi lên mọi nơi, dân cực trăm bề.

Năm Kỷ Dậu (1369) vua Trần Dụ Tông tổn thất, ở ngôi được 28 năm, lâu 34 tuổi tác. Trong thời hạn ở ngôi, vua tiếp tục bịa đặt nhì niên hiệu Thiệu Phong (1341-1357), Đại Trị (1358-1369).

Khi vua Trần Dụ Tông tổn thất thì bão táp ở cung đình mái ấm Trần nổi lên vì như thế Hoàng thái hậu chắc chắn đòi hỏi lập người con cái nuôi của Cung Túc Vương là Dương Nhật Lễ đăng vương. Mẹ Nhật Lễ là một trong những đục hát tiếp tục lấy kép hát là Dương Khương sở hữu bầu rồi mới mẻ quăng quật ck tuy nhiên lấy Cung Túc Vương sinh đi ra Nhật Lễ. Nhật Lễ lên thực hiện vua mong muốn cải bọn họ Dương nhằm dứt mái nhà Trần, nên cho tới làm thịt bà Hoàng thái hậu và nhiều quý tộc bọn họ Trần. Các tôn thất mái ấm Trần hội nhau cất binh làm thịt bị tiêu diệt Nhật Lễ (ngày 21 mon 11 năm Canh Tuất – 1370) rồi lên Đà Giang rước Cung Tĩnh Vương về thực hiện vua, tức là Trần Nghệ Tông. Trong thời hạn soán ngôi, Dương Nhật Lễ sở hữu bịa đặt một niên hiệu là Đại Định (1369-1370).

8. TRẦN NGHỆ TÔNG (1370-1372).

Vua thương hiệu thiệt là Trần Phủ, con cái loại phụ thân của Vua Trần Minh Tông, u đẻ bọn họ Lê là Minh Từ hoàng thái phi. Trần Phủ sinh nhập mon hai năm Tân Dậu (1321), đăng vương ngày 15 mon 11 năm Canh Tuất (1370), ở ngôi được hai năm, nhường nhịn ngôi thực hiện Thái thượng hoàng 22 năm, tổn thất ngày 15 mon 12 năm Giáp Tuất (1394), lâu 73 tuổi tác.

Vua dẹp yên tĩnh được loàn phía bên trong, Phục hồi cơ vật dụng mái ấm Trần, tuy nhiên thiếu hụt cương nghị, quyết đoán. Mé ngoài, vua Chiêm trở thành là Chế Bồng Nga lấy quân tiến công đế kinh Thăng Long, vua Nghệ Tông cần quăng quật kinh trở thành chạy quý phái Đình Bảng tị nạn. Ngày 9 mon 11 năm Nhâm Tý (1372), Nghệ Tông nhường nhịn ngôi cho tới em là Trần Kính, lùi về Thiên Trường thực hiện Thái thượng hoàng. Trong thời hạn hai năm ở ngôi, vua bịa đặt một niên hiệu là Thiệu Khánh.

9. TRẦN DUỆ TÔNG (1372-1377)

Tên thiệt là Trần Kính, con cái loại 11 của Vua Trần Minh Tông, em vua Nghệ Tông, u là Đôn Từ hoàng thái phi. Trần Kính sinh ngày 2 mon 6 năm Đinh Sửu (1337). Khi Nghệ Tông tị nạn, Trần Kính tuyển mộ lính tráng, vũ trang, hoa màu nhằm tiến công Nhật Lễ, đón Nghệ Tông về. Nghệ Tông đăng vương hai năm thì nhường nhịn ngôi cho tới Trần Kính tức Trần Duệ Tông vào trong ngày 9 mon 11 năm Nhâm Tí (1972).

Trong một trận tiến công với Chiêm Thành, vua Trần Duệ Tông ko nghe điều can, khinh thường thông thường quân giặc nên tử trận ngày 24 mon một năm Đinh Tị (1377). Nghệ Tông thực hiện vua được 5 năm, lâu 40 tuổi tác. Trong thời hạn ở ngôi, vua Trần Duệ Tông chỉ bịa đặt một niên hiệu là Long Khánh.

10. TRẦN PHẾ ĐẾ (1377-1388)

Tên thiệt là Trần Hiện, con cái trưởng của vua Trần Duệ Tông, u là bà Gia Từ nương nương Lê Thị. Vua sinh ngày 6 mon 3 năm Tân Sửu (1361). Khi vua Trần Duệ Tông bị tiêu diệt ở mặt mũi trận phương Nam, Thượng hoàng Nghệ Tông lập Trần Hiện đăng vương vua ngày 13 mon 5 năm Đinh Tỵ (1377). Vua nhu nhược nên quyền lực tối cao càng ngày càng rớt vào tay Hồ Quý Ly. Thượng hoàng Nghệ Tông giáng Phế Đế xuống thực hiện Linh Đức Đại Vương, tiếp sau đó bức tử vào trong ngày 6 mon 12 năm Mậu Thìn (1388) lâu 27 tuổi tác. Trong thời hạn 11 năm ở ngôi, vua chỉ bịa đặt một niên hiệu là Xương Phù.

11. TRẦN THUẬN TÔNG (1388-1398)

Tên thiệt là Trần Ngung, con cái út ít của vua Trần Nghệ Tông, đằm thắm kiểu là Lê Thái hậu. Vua sinh vào năm Mậu Ngọ (1378), đăng vương năm Mậu Thìn, ở ngôi được 10 năm, cho tới mon 3 năm 1398 bị Hồ Quý Ly nghiền nhường nhịn ngôi cho tới nam nhi là Trần Án (Trần Án là con cháu nước ngoài Hồ Quý Ly) nhằm cút tu ở cung chỉ bảo Thanh bên trên núi Đại Lại (Thanh Hóa). Xuất gia rộng lớn một năm thì bị Hồ Quý Ly bức tử bị tiêu diệt nhập tháng bốn năm Kỷ Mão (1399), lâu 21 tuổi tác, Vua thiệt đi ra chỉ lưu giữ ngôi bên trên kiểu dáng, từng quyền lực tối cao điều hành và quản lý tiếp tục nhập tay tía phu nhân là Hồ Quý Ly. Trong thời hạn ở ngôi, vua Trần Thuận Tông bịa đặt niên hiệu độc nhất là Quang Thái.

12. TRẦN THIẾU ĐẾ (1398-1400)

Tên thiệt là Trần Án, con cái trưởng của Trần Thuận Tông, đằm thắm kiểu là phụ nữ của Hồ Quý Ly, tước đoạt hiệu Khâm Thánh hoàng thái hậu. Vua sinh vào năm Bính Tý (1396), đăng vương ngày 15 mon 3 năm Mậu Dần (1398). Ngày 28 mon hai năm Canh Thìn (1400) bị Hồ Quý Ly buộc nhường nhịn ngôi, giáng thực hiện chỉ bảo Ninh Đại Vương. Vua vốn liếng là con cháu nước ngoài của Hồ Quý Ly nên không xẩy ra làm thịt, tuy nhiên ko rõ rệt tổn thất nhập năm này. Trong thời hạn ở ngôi, vua sở hữu niên hiệu là Kiến Tân.

- Lịch sử nước ta luyện 3 của Hội đồng khoa học tập xã hội Thành phố Sài Gòn –Viện khoa học tập xã hội bên trên T.P. Sài Gòn, NXB con trẻ trong năm 2007.

- Thế loại những triều vua nước ta của Nguyễn Khắc Thuần, NXBGD VN năm 2010.

- Tóm tắt những niên biểu sử nước ta của Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức, NXB văn hóa truyền thống –thông tin yêu năm 2008.

- Hỏi đáp lịch sử hào hùng nước ta luyện 2-3 của NXB Trẻ năm 2008.

- Hồn Việt số 32 mon 2-2010, những hero lịch sử hào hùng của NXBGD.

Xem thêm: soai ca la ai

- nước ta anh Kiệt – Đặng Duy Phúc – NXB VHTT – 2010.