ai là người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất

Câu hỏi:

04/03/2020 14,489

Bạn đang xem: ai là người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất

B. Coren.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

- Mono và Jacop: vạc sinh ra hình thức điều tiết hoạt động và sinh hoạt của những ren ở vi trùng E.coli.

- Menden: vạc sinh ra quy luật phân li và quy luật phân li song lập ở đậu Hà Lan.

- Morgan: vạc sinh ra hiện tượng kỳ lạ DT links những ren ở con ruồi giấm.

- Coren: vạc sinh ra cây hoa phấn với sự DT tế bào hóa học.

→ Đáp án B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen bên trên 2 cặp NST tương đồng; Alen A: qui toan phân tử vàng, alen a: qui toan phân tử xanh; alen B: qui toan phân tử láng, alen b: qui toan phân tử nhăn. Dự đoán sản phẩm về loại hình của phép tắc lai P: AaBB x AaBb.

A. 3 vàng, nhăn: 1 xanh rì, láng.

B. 3 vàng, trơn: 1 xanh rì, láng. 

C. 1 vàng, trơn: 1 xanh rì, láng.

D. 3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn.

Câu 2:

Guanin dạng khan hiếm kết cặp không đúng trong những tái ngắt bạn dạng tiếp tục gây

A. chuyển đổi cặp G-X trở thành cặp A-T.

B. chuyển đổi cặp G-X trở thành cặp X-G. 

C. chuyển đổi cặp G-X trở thành cặp T-A

D. chuyển đổi cặp G-X trở thành cặp A-U

Câu 3:

Quá trình phiên mã ở vi trùng E.coli xẩy ra trong

A. ti thể.

Xem thêm: quân lee là ai

B. nhân tế bào.

C. tế bào hóa học.

D. ribôxôm.

Câu 4:

Trong những cỗ phụ vương tại đây, cỗ phụ vương nào là là cỗ phụ vương kết thúc?

A. 5' AUG 3'.

B. 3' AGU 5'.

C. 5' UGG 3'.

D. 3' UGA 5'.

Câu 5:

Xét nhì cặp ren bên trên 2 cặp NST tương đương quy toan sắc tố hoa. Giả sử alen A quy toan tổ hợp enzim A tác dụng thực hiện cơ hóa học 1 (sắc tố trắng) trở thành cơ hóa học 2 (sắc tố trắng); alen B quy toan tổ hợp enzim B tác dụng thực hiện cơ hóa học 2 trở thành thành phầm P.. (sắc tố đỏ); những alen lặn ứng (a, b) đều không tồn tại kĩ năng này. Cơ thể với loại ren nào là tiếp sau đây mang lại loại hình hoa trắng?

A. AABb.

B. aaBB.

C. AaBB.

D. AaBb.

Câu 6:

Xét phép tắc lai về 3 cặp tính trạng, những alen trội lặn trọn vẹn đằm thắm 2 thành viên AaBbDd x AaBbDd nếu như từng cặp ren qui toan 1 cặp tính trạng tiếp tục mang lại mới sau có

A. 8 loại hình: 18 loại ren.

B. 4 loại hình: 9 loại ren.

C. 8 loại hình: 12 loại ren.

D. 8 loại hình: 27 loại ren.

Xem thêm: anonymous là ai