ba tuần là ai

GN - HỎI: Trong quy trình học tập Phật, tôi được biết những cõi trời Dục giới bao gồm 6 tầng, tối đa là  trời Tha hóa tự động bên trên bởi thiên yêu tinh Ba-tuần thống trị vớ cả. Theo ý tôi suy nghĩ điều này còn có gì đó thật vô lý. Vì được sinh về cõi trời đều bởi nhân tu tập phước báo, nhất là hành thập thiện, nếu như một vị chư Thiên khởi niệm xấu xa tiếp tục mất phước, bị đọa. Vậy thiên yêu tinh Ba-tuần luôn luôn chống phá huỷ Phật pháp và những người tu Phật, nhập tâm còn những phân tử như thể xấu ác như vậy thì sao được thực hiện vua trời tối đa của Dục giới? Tôi ko biết là thiên yêu tinh Ba-tuần tu phước nghiệp gì tuy nhiên sinh về cõi trời?

Bạn đang xem: ba tuần là ai

(VŨ TRUNG, [email protected])

21.jpg


Chiến thắng Ma vương vãi - Tranh PGNN

ĐÁP:

Bạn Vũ Trung thân thích mến!

Trong 6 tầng trời Dục giới (Tứ thiên vương vãi, Đao lợi, Dạ yêu tinh, Đâu suất, Hóa lạc, Tha hóa tự động tại) thì Tha hóa tự động bên trên là cõi trời tối đa, chư thiên ở phía trên đem phước báo về những mặt mày như dung sắc, lâu mạng, sức khỏe lớn số 1. Tha hóa tự động bên trên thiên đem nghĩa, chư vị thiên ở cõi này lâu tận hưởng dục lạc thắng diệu của cõi trời kể từ điểm những vị thiên không giống, hiểu rằng ý ham muốn của vị trời ấy nên hóa xuất hiện nhằm kéo lên. Ba-tuần là vị vua trời cõi này, ngoài các việc thống trị cõi trời của tôi còn thống lĩnh những cõi trời thấp rộng lớn. 

Xem thêm: trách nhiệm pccc là của ai

Theo Từ điển Phật học tập Huệ Quang: Ba-tuần, Pāli là Pāpiya, Māra Pāpiya. Hán dịch nghĩa tàn ác fake là kẻ ác, Sát fake là người thịt hãi pháp thân thích huệ mạng của những người thiện, khi nào thì cũng theo gót phá huỷ những người dân tu luyện Chánh pháp, nhất là những vị chuẩn bị hội chứng đạt Thánh ngược. Ba-tuần còn gọi Ma vương vãi, Thiên yêu tinh, kẻ phá huỷ Phật khi chuẩn bị trở thành đạo.

Nói về nhân duyên phước nghiệp của những vị trời Dục giới: “Tất cả 6 cõi trời Dục giới, nguyên vẹn nhân hóa sinh lên đều bởi phước cả. Tùy nằm trong Lever, toàn mãn hay là không toàn mãn về tín (đức tin), giới (Ngũ giới, Bát quan lại trai giới), văn (nghe pháp), thí (bố thí, cúng dường), tuệ (biết nhân ngược, thiện ác). Phước báo này cũng hoàn toàn có thể đột biến kể từ 10 nguyên vẹn nhân sinh phước: Thầy thí, trì giới, tham ô thiền, kính cẩn, đáp ứng, hồi phía công đức, tùy tin vui công đức, thuyết pháp, nghe pháp, trả cùn con kiến trở thành chánh con kiến. Cũng hoàn toàn có thể bởi tu luyện 10 nghiệp lành… Đúng là đem vô vàn thiện sự nhằm sinh lên những cõi trời tuy nhiên cần thiết nhất là nhì pháp tàm và quý, vứt ác trị khỏi vẫn chính là ĐK cần thiết và đầy đủ (HT.Giới Nghiêm, Giải về cõi trời).

Thiên yêu tinh Ba-tuần cũng vậy, được sản xuất vua trời Tha hóa tự động bên trên căn phiên bản vẫn bởi phước ngược dị thục thập thiện nhập quá khứ tạo ra, chỉ trừ một việc là ko tin yêu nhập Chánh pháp, chấp thủ cùn con kiến tự động té và thông thường đoạn con kiến sâu sắc nặng trĩu, không thích đem người tu đắc đạo bay ngoài luân hồi nhập tía cõi. Tương đồng với phước nghiệp của thiên yêu tinh Ba-tuần xét kỹ nhập nhân gian dối cũng ko cần là khan hiếm. Đây là những người dân đem tu tạo ra thiện nghiệp tuy nhiên ko gieo duyên với Phật pháp. Vì ko tin yêu Phật pháp, thêm thắt chấp thủ cùn con kiến, không thích thất lạc quyến nằm trong nên thiên yêu tinh thông thường hủy hoại trở thành ngược tu hành của những người chuẩn bị đắc đạo. Không cần ngay lập tức khi khởi lên niệm xấu xa ngay lập tức bị đọa tuy nhiên cần đợi cho tới khi không còn phước trời, thêm vào đó tội hủy hoại Chánh pháp nên thiên yêu tinh Ba-tuần bị đọa nhập cõi đau khổ.

Thành rời khỏi, tu tự tạo nhiều nghiệp lành lặn ắt tiếp tục tận hưởng ngược dục công đức ứng điểm những cõi trời. Nhưng nếu như chỉ trị khỏi, tạo ra nghiệp thiện đồ sộ rộng lớn tuy nhiên ko nương theo gót Chánh pháp, thậm chí là ko tin yêu và hủy hoại Phật pháp thì sẽ sở hữu phước ngược nằm trong nghiệp với thiên yêu tinh Ba-tuần. Người môn đệ Phật thì lại không giống, tuy vậy hành với tu luyện thiện nghiệp là tin yêu sâu sắc, hộ trì và thực hành thực tế Phật pháp, hồi phía công đức phước báo về sau trở thành tựu giải bay luân hồi nhập tam giới, lục đạo. Nếu tái mét sinh thực hiện trời (Dục giới hoặc Sắc giới) tận hưởng phước vẫn nương theo gót Chánh pháp tu học tập, nằm trong trú với những vị thiên tu hành tinh anh tấn cho tới ngày đắc đạo, giải bay tử sinh luân hồi.

Chúc các bạn tinh anh tấn!

TỔ TƯ VẤN
([email protected])

Xem thêm: hoàng hôn là ai