chúa là ai

Câu hỏi

Trả lời

Bạn đang xem: chúa là ai

Chúa là ai? – Sự thật
Sự thiệt về sự việc tồn bên trên của Chúa rất đơn giản thấy trải qua sự phát minh lẫn lộn lương bổng tâm của loài người, là vấn đề nhưng mà Kinh thánh gọi người vô thần là “kẻ ngu dại” (Thi thiên 14:1). Vì vậy, Kinh thánh ko lúc nào nỗ lực chứng tỏ sự tồn bên trên của Chúa; đúng ra là nó quá nhận sự tồn bên trên của Ngài kể từ buổi sáng sớm thế (Sáng thế ký 1:1). Điều nhưng mà Kinh thánh tỏ bày là bạn dạng tính, tính cơ hội và việc làm của Chúa.

Chúa là ai? – Định nghĩa
Suy nghĩ về đích đắn về Chúa là một trong những điều vô nằm trong cần thiết chính vì một ý kiến sai lầm không mong muốn về Chúa là thờ hình tượng. Trong Thi thiên 50:21, Chúa quở trách móc người xấu xa với điều buộc tội: “Ngươi tưởng Ta tương tự như ngươi”. Trên không còn, một khái niệm sơ lược tương thích về Chúa là “Đấng vô thượng, Đấng phát minh và Đấng thống trị muôn loại, Đấng tự động tồn bên trên trọn vẹn với quyền năng, nhân kể từ và ranh ngoan”.

Chúa là ai? – Bản tính của Ngài
Chúng tớ biết những điều chắc chắn là thiệt sự về Chúa vì như thế một lý do: nhập sự thương xót của Ngài, Ngài hạ cố tỏ bày một trong những phẩm hóa học của Ngài cho tới tất cả chúng ta. Chúa là thần tự thực chất ko thể thấy được của Ngài (Giăng 4:24). Chúa là Đấng có một không hai, tuy nhiên Ngài tồn bên trên như thể tía Ngôi – Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 3:16-17). Chúa là Đấng vô hạn (I Ti-mô-thê 1:17), không có ai sánh được như Ngài, II Sa-mu-ên 7:22), và không bao giờ thay đổi (Ma-la-chi 3:6). Chúa tồn bên trên ở từng tất cả điểm (Thi thiên 139:7-12), biết từng điều (Ma-thi-ơ 11:21), và với vừa đủ quyền năng và thẩm quyền (Ê-phê-sô 1; Khải huyền 19:6).

Xem thêm: quân lee là ai

Chúa là ai? – Tính cơ hội của Ngài
Đây là một trong những vài ba Điểm sáng của Chúa được tỏ bày nhập Kinh thánh: Chúa công bình (Công vụ 17:31), mến thương (Ê-phê-sô 2:4-5), lẽ thiệt (Giăng 14:6), và thánh khiết (I Giăng 1:5). Chúa tỏ bày lòng thương xót (II Cô-rinh-tô 1:3), sự nhân kể từ (Rô-ma 9:15), và ân điển (Rô-ma 5:17). Chúa xét đoán tội lỗi (Thi thiên 5:5) tuy nhiên cũng tỏ bày sự buông bỏ (Thi thiên 130:4).

Xem thêm: wibu là ai

Chúa là ai? – Công việc của Ngài
Chúng tớ ko thể hiểu Chúa khi tách ngoài việc làm của Ngài chính vì điều Ngài thực hiện bắt mối cung cấp từ những việc Ngài là ai. Đây là list cộc gọn gàng về những việc làm của Chúa nhập vượt lên trên khứ, lúc này và tương lai: Chúa tạo nên hình thành trái đất (Sáng thế ký 1:1; Ê-sai 42:5), Ngài tích đặc biệt giữ lại trái đất (Cô-lô-se 1:17), Ngài hiện hành plan đời đời kiếp kiếp của Ngài (Ê-phê-sô 1:11) tương quan đến việc cứu giúp chuộc loài người ngoài sự rủa sả của tội lỗi và sự bị tiêu diệt (Ga-la-ti 3:13-14), Ngài kéo loài người cho tới với Đấng Christ (Giăng 6:44), Ngài sửa trừng trị con cháu Ngài (Hê-bơ-rơ 12:6), và Ngài tiếp tục đoán xét trần gian (Khải huyền 20:11-15).

Chúa là ai? – Mối thông công với Ngài
Trong Ngôi vị Con trai, Chúa trở thành xác thịt (Giăng 1:14). Con trai của Chúa trở thành Con Người và chính vì thế là “cầu nối” thân ái Chúa và loài người (Giăng 14:6; I Ti-mô-thê 2:5). Chỉ trải qua Con trai thì tất cả chúng ta mới nhất hoàn toàn có thể đã có được sự buông bỏ tội lỗi (Ê-phê-sô 1:7), sự giảng hòa với Chúa (Giăng 15:15; Rô-ma 5:10), và sự cứu giúp rỗi đời đời kiếp kiếp (II Ti-mô-thê 2:10). Trong Chúa Giê-xu Christ với “tất cả vừa đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự nhập thân ái xác” (Cô-lô-se 2:9). Vậy, nhằm thiệt sự biết Chúa là ai thì toàn bộ điều tất cả chúng ta nên thực hiện là coi coi Chúa Giê-xu. EnglishTrở lại trang chủ giờ đồng hồ Việt

Chúa là ai? Chúa là gì? Chúa là kẻ như vậy nào? Làm thế nào là tất cả chúng ta hoàn toàn có thể biết Chúa?