công lao to lớn đầu tiên của nguyễn ái quốc đối với lịch sử dân tộc việt nam là gì

Câu hỏi:

13/02/2020 37,888

Bạn đang xem: công lao to lớn đầu tiên của nguyễn ái quốc đối với lịch sử dân tộc việt nam là gì

A. Khẳng quyết định tuyến phố cứu vãn nước chính đắn

Đáp án chủ yếu xác

B. Truyền thống trị nghĩa Mac- Lênin

C. Thành lập hội việt phái mạnh cách mệnh thanh niên.

D. Thành lập đảng Cộng sản Việt Nam

Đáp án A

Nguyễn Ái Quốc có không ít công tích so với cách mệnh Việt Nam:

(1) Tìm đi ra tuyến phố cứu vãn nước chính đắn mang lại dân tộc: tuyến phố cách mệnh vô sản.

(2) Chuẩn bị về chủ yếu trị, tư tưởng và tổ chức triển khai cho việc xây dựng Đảng.

(3) Triệu luyện và mái ấm trì hội nghị xây dựng Đảng.

(4) Soạn thảo Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng.

(5) Lãnh đạo quần chúng. # tao kháng chiến chống Pháp thắng lợi và kháng chiến chống Mĩ.

=> Công lao to tát rộng lớn trước tiên của Nguyễn Ái Quốc so với cách mệnh nước ta là xác lập tuyến phố cứu vãn nước chính đắn mang lại dân tộc bản địa nước ta.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) là nhằm

A. chỉ vệ cuộc sống thường ngày mang lại quần chúng. # vùng Yên Thế

B. Chống lại triều đình mái ấm Nguyễn

C. Chống thực dân Pháp và phong con kiến đầu hàng

D. Hưởng ứng chiếu Cần Vương

Câu 2:

Ý nghĩa hầu hết của trào lưu cách mệnh 1930 - 1931 ở nước ta là

A. Thành lập được Xô Viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh 

B. Đảng Cộng sản Đông Dương được quốc tế Cộng sản thừa nhận là phân cỗ độc lập

C. Khẳng quyết định tầm quan trọng hướng dẫn của đảng Cộng sản Đông Dương nhập thực dẫn.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương rút được rất nhiều kinh nghiệm tay nghề nhập công tác làm việc mặt mày trận

Xem thêm: lan lăng vương là ai

Câu 3:

Cơ sở hầu hết của Mỹ tiến hành tham lam vọng thống trị toàn cầu sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhị là gì?

A. Sự tạm thời lắng của trào lưu cách mệnh thế giới

B. Sự cũng hộ của những nước liên minh bị Mỹ khống chế

C. Sự suy giảm của những nước tư bạn dạng ở âu lục và Liên Xô

D. Tiềm lực kinh tế tài chính và quân sự chiến lược to tát lớn

Câu 4:

Ngày 3-3-1946, Ban thông thường vụ TW đảng họp đang được lựa lựa chọn biện pháp “hòa nhằm tiến” với quyền lực nước ngoài xâm nào?

A. Quân trung Hoa Dân Quốc 

B. Nhật

C. Pháp

D. Anh

Câu 5:

Trong thời kỳ 1954-1975, thắng lợi nào là là mốc ghi lại bước gửi của cách mệnh miền Nam nước ta kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng thanh lịch thế tiến bộ công?

A. Đồng khởi (1959 -1960) 

B. Vạn Tường (1965)

C. Tây Nguyên (3-1975)

D. Mậu thân thiết (1968)

Câu 6:

Một trong mỗi ý nghĩa sâu sắc của thắng lợi Phước Long (1-1975) là

A. Chứng tỏ được năng lực thắng lợi của quân ta

B. Làm vỡ nợ trọn vẹn kế hoạch “Việt Nam hóa cuộc chiến tranh của” Mỹ

C. Buộc Mỹ nên rút quân về nước

D. Hoàn trở thành trọng trách tiến công mang lại ngụy nhào

Xem thêm: ai là người đầu tiên phát hiện ra châu mỹ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK