đại thế chí bồ tát là ai

Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia

Bạn đang xem: đại thế chí bồ tát là ai

Đại Thế Chí

Tranh Đại Thế Chí Bồ Tát nhập thế kỷ 13, Trung Quốc.

Tên giờ đồng hồ Trung
Phồn thể大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsa
Giản thể大势至菩萨
Phiên âm
Tiếng Hán chi chuẩn
Bính âm Hán ngữDàshìzhì
Wade–GilesTa-shih-chi
Phiên âm
WylieThu-ch´en-Thob
Tên giờ đồng hồ Việt
Chữ Quốc ngữĐại Thế Chí Bồ tát
Tên giờ đồng hồ Triều Tiên
Hangul

대세지 보살 Daeseji Bosal

Tên giờ đồng hồ Nhật
Kanji大勢至菩薩 Daiseishi Bosatsu
Chuyển tự
RōmajiDaiseishi Bosatsu
Tượng Đại Thế Chí Bồ tát, Trung Quốc.

Đại Thế Chí Bồ Tát, chữ Hán: 大勢至菩薩 hoặc Đắc Đại Thế Bồ Tát (chữ Hán: 得大勢菩薩),giờ đồng hồ Phạn: महास्थामप्राप्त/ Mahāsthāmaprāpta, là 1 vị Đại Bồ tát thể hiện tại độ sáng trí tuệ nhập Phật giáo Đại Thừa, là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp mang lại Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc.

Hồng danh và chi phí thân[sửa | sửa mã nguồn]

Đại Thế Chí Bồ Tát còn được gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát, Linh Cát Bồ tát,… hoặc vắn tắt là Thế Chí.

Ngài là vị Bồ tát thông thường sử dụng độ sáng trí tuệ chiếu từng toàn bộ loại, khiến cho bọn chúng sinh mươi phương toàn cầu bay gian khổ nhức, trở thành tựu đạo trái ngược Bồ đề. Đắc Đại Thế Bồ tát vì như thế Bồ tát sở hữu hạnh nguyện đại hùng đại lực đại kể từ bi, sử dụng hạnh nguyện này nhằm trụ nhập Ta bà toàn cầu, điều phục và tiếp chừng bọn chúng sinh cang cường.

Xem thêm: roald dahl là ai

Trong Kinh Đại Bi Liên Hoa (Kinh Bi Hoa), chi phí đằm thắm của Đại Thế Chí Bồ Tát là Ni-ma vương vãi tử, người con cái loại nhị của Chuyển luân vương vãi Vô Tránh Niệm (sau này là Đức Phật A Di Đà). Bồ tát được Phật chỉ bảo Tạng lâu ký rằng, nhập đời vị lai vô lượng vô bờ kiếp, sau thời điểm Đức Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Sơn Vương Như Lai nhập Niết-bàn (tức Quán Thế Âm Bồ Tát trở thành Phật nhập đời vị lai), Đại Thế Chí Bồ tát tiếp tục thay cho ngài tiếp cai quản chánh pháp và toàn cầu phương tây, trở thành Phật hiệu là Thiện Trụ Trân chỉ bảo Sơn Vương Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến đổi tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian ngoan giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn.

Biểu tượng và hình ảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Kinh Quán Thế Âm Bồ tát thụ kí (Đại 12, 353 hạ) nói: "Tây phương từ thời điểm cách đây trăm ngàn ức cõi; sở hữu Phật hiệu là A Di Đà Như Lai, Ứng cúng, Chính biến đổi tri, hiện nay đang thưa pháp. Đức Phật ấy sở hữu 2 vị Bồ tát, một là Quán Thế Âm, nhị là Đại Thế Chí". Đức Phật A Di Đà là Giáo mái ấm của toàn cầu Cực Lạc phương tây, Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí là 2 vị thị fake gom Phật A Di Đà trong những việc giáo hóa bọn chúng sinh, vì vậy được gọi là Tây Phương Tam Thánh.

Trong tranh ảnh vẽ "Tây Phương Tam Thánh", Bồ Tát Đại Thế Chí cầm cố cành hoa sen blue color đứng mặt mày tay nên Đức Phật A Di Đà, mặt mày tay trái ngược là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm cố nhành dương liễu và bình tịnh thủy.

Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, Bồ tát đằm thắm cao tám mươi muôn ức mãng cầu bởi buông tha bởi tuần, domain authority gold color tử kim, nhập thiên quang quẻ của Bồ tát sở hữu 500 hoa báu, từng một hoa báu sở hữu 500 đài báu, trong những đài đều hiện tại quốc chừng tịnh diệu của mươi phương chư Phật, nhục nối tiếp như hoa Bát đầu yêu tinh, đằm thắm nhục nối tiếp sở hữu một bình báu, không giống hình tượng Quan Thế Âm Bồ tát.

Theo phẩm A-lợi-đa-la-đà-la-ni-a-lỗ-lực, nhị Bồ tát đều toàn đằm thắm gold color, phóng hào quang quẻ white, tay nên cầm cố phất trần white, tay trái ngược cầm cố hoa sen, toàn thân Bồ tát Đại Thế Chí nhỏ rộng lớn Quán Thế Âm.

Còn nhập Hiện trang bị mạn trang bị la bầu tạng giới của Mật tông, ngài là vị loại nhị ở phương bên trên nhập viện Quan Âm, ngồi bên trên hoa sen đỏ hỏn, đằm thắm white color, tay trái ngược cầm cố hoa sen mới mẻ nở, tay nên teo tía ngón đằm thắm đặt điều trước vùng ngực. Mật hiệu là Trì luân vàng, hình Tam muội domain authority là hoa sen mới mẻ nở.

Xem thêm: út nhị mino là ai

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Ý nghĩa vía Phật - Bồ Tát nhập năm (Nhiều tác giả)

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

  • Bồ tát Đại Thế Chí
Bảng những chữ viết lách tắt
bo.: Bod skad བོད་སྐད་, giờ đồng hồ Tây Tạng | ja.: 日本語 giờ đồng hồ Nhật | ko.: 한국어, giờ đồng hồ Triều Tiên |
pi.: Pāli, giờ đồng hồ Pali | sa.: Sanskrit संस्कृतम्, giờ đồng hồ Phạn | zh.: 中文 chữ Hán