gndtt là ai


GNDTT là một trong YouTuber chuyên nghiệp thực hiện về gaming của nước Việt Nam.

Thông tin tưởng cá nhân[]

GNDTT thương hiệu thiệt là Nguyễn Hoàng, sinh ngày 16/5/2000 bên trên thị xã Sơn Tây, thành phố Hồ Chí Minh TP Hà Nội. Sở mến của anh ấy là ngồi thiền.[1]

Bạn đang xem: gndtt là ai

Kênh GNDTT[]

Trong khoảng chừng thời hạn đầu, GNDTT hầu hết thực hiện những highlight gaming mang tính chất fake trí cho tới người xem. Dường như, anh còn giúp một số ít video clip ca nhạc cover hoặc tự động sáng sủa tác và review meme bên trên social.[2] Về sau, nhằm người coi rất có thể lưu ý rộng lớn nhập nội dung của game, anh triệu tập nhập mảng roleplay và tăng không nhiều effect, cảm giác rộng lớn hồi thuở đầu.[3] Vào mon 8/2022, GNDTT vẫn đầu tiên đạt 1 triệu con người ĐK.[4]

Xem thêm: picasso là ai

Lí bởi chủ yếu anh thực hiện YouTube là vì thế anh mến share những video clip chơi trò chơi cho tới người xem.[1]

Anh còn tiến hành collab với tương đối nhiều kênh YouTube khác ví như meGAME[5][6], Dương404, Entity 17, Duy Lê,...

Nguồn chép/trích/tham khảo[]