lan lăng vương là ai

Tượng Lan Lăng vương vãi ở Đền Itsukushima

Cao Trường Cung (chữ Hán: 高長恭, 541? – 573) là tướng mạo lãnh, hoàng thân thiện mái ấm Bắc Tề, mỹ phái mạnh phổ biến vô lịch sử dân tộc Trung Quốc. Dân gian lận thông thường gọi ông với vương vãi hiệu là Lan Lăng vương (兰陵王).

Xuất thân[sửa | sửa mã nguồn]

Ông mang tên húy là Cao Túc (高肃), tự động Trường Cung, tự động không giống Hiếu Quán, tuy nhiên thân quen sử dụng thương hiệu tự động. Trường Cung là member của hoàng thất mái ấm Bắc Tề, sở hữu vẹn toàn quán ở thị trấn Điều, quận Bột Hải [a]. Ông là con cháu nội và là đàn ông của 2 đời quyền thần mái ấm Đông Ngụy là Cao Hoan và Cao Trừng, là con cháu gọi Bắc Tề Văn Tuyên đế Cao Dương bởi vì chú.[1][2][3]

Bạn đang xem: lan lăng vương là ai

Trường Cung là đàn ông loại 3 [4] hoặc loại 4 của Cao Trừng; trong những bạn bè, chỉ mất u của ông ko rõ rệt là ai.[2][3]

Nhà phân tích Mã Trung Lý (马忠理, 1935 – ?) vin vô 2 địa thế căn cứ nhằm chỉ ra rằng vẹn toàn nhân sử liệu xích míc về trật tự của Trường Cung vô gia đình:

 • trường hợp ý bạn bè Cao Vĩ, Cao Xước: Vĩ vì thế Hồ nương nương sinh rời khỏi lừ đừ rộng lớn Xước vì thế Lý phu nhân sinh rời khỏi 2 canh giờ, tuy nhiên nhờ thân thiện phận của u nhưng mà Vĩ trở nên trưởng tử, còn Xước cần chịu đựng biếm thực hiện loại tử.[5]
 • mẹ của Trường Cung nhiều tài năng sở hữu thân thiện phận xoàng không đảm bảo (nên ko ghi lại danh tính), trong những khi người anh trai (hoặc em trai) ngay tắp lự kề Cao Hiếu Uyển sở hữu u là Văn Tương Kính nương nương Nguyên thị, em gái của Đông Ngụy Hiếu Tĩnh đế, chánh thất của Cao Trừng. Nhờ thân thiện phận của u, Hiếu Uyển được phong vương vãi vô năm Thiên chỉ thứ nhất (550) thời Văn Tuyên đế, đôi khi với anh cả Cao Hiếu Du, sớm nhất có thể trong những bạn bè. Trường Cung và anh nhì Hiếu Hành được phong vương vãi muộn nhất.

Từ cơ Mã Trung Lý bạo dạn suy đoán: Trường Cung cần là đàn ông loại 3 của Cao Trừng, anh trai của Cao Hiếu Uyển và ông cũng khá được sinh rời khỏi vô nằm trong năm Hưng Hòa loại 3 (541) thời Hiếu Tĩnh đế với Hiếu Uyển.[1]

Sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Thiên chỉ loại 8 (557), Trường Cung chính thức được trao quan lại chức, thực hiện Thông trực giã kỵ thị y sĩ. Năm loại 9 (558), Trường Cung được phong tước đoạt Lạc Thành thị trấn Khai quốc công, thực ấp 800 hộ. Năm loại 10 (559), Trường Cung được trừ thực hiện Nghi đồng tam tư. Cùng năm, Trường Cung được tiến bộ quan lại Thượng ngờ vực đồng tam tư, lưu giữ phiên bản quan lại thực hiện Hành Tứ Châu sự.[1]

Năm Càn Minh thứ nhất (560) thời Phế đế, Trường Cung được trừ thực hiện Lĩnh miêu tả hữu đại tướng mạo quân, tăng ấp 1000 hộ.[1] Tháng 3 ÂL năm ấy, Trường Cung được phong tước đoạt Lan Lăng vương vãi.[1][4][6]

Năm Hoàng Kiến thứ nhất (561) thời Hiếu Chiêu đế, Trường Cung được tăng ấp cho dù là trước này đó là 1500 hộ, gửi thực hiện Trung lĩnh quân, gia quan lại Khai phủ ngờ vực đồng tam tư.[1]

Vũ Thành đế đăng vương, Trường Cung được trừ thực hiện Sứ trì tiết, Đô đốc Tịnh Châu chư quân sự chiến lược, Tịnh Châu loại sử, còn gia quan lại như cũ.[1][2][3]

Năm Hà Thanh thứ nhất (562), Trường Cung được riêng rẽ phong Cự Lộc quận Khai quốc công, thực ấp 1000 hộ, tiến bộ thực hiện Lĩnh quân tướng mạo quân. [b] [1]

Năm loại 3 (563), liên quân Bắc Chu – Đột Quyết tiến công Tấn Dương, Trường Cung dốc mức độ nhập cuộc chiến tranh.[2][3] Quân Tề bên dưới sự lãnh đạo của Tịnh Châu loại sử, Bình Nguyên vương vãi Đoàn Thiều giành được thắng lợi.[7][8][9]

Tháng 11 ÂL năm loại 3 (564), quân Bắc Chu tiến bộ tiến công Lạc Dương. Tháng 12 ÂL, Trường Cung nằm trong Đại tướng mạo quân Hộc Luật Quang chuồn trước cứu giúp viện, đóng góp trại ở Mang Sơn, quan ngại quân Chu hưng thịnh, ko dám tiến bộ quân. Đoàn Thiều kể từ Tấn Dương cho tới hội quân, nằm trong chư tướng mạo lên núi để ý tình thế. Quân Tề cho tới Thái Hòa ly thì bắt gặp quân Chu, bèn kết trận nhằm đợi; Đoàn Thiều tóm miêu tả quân, Trường Cung tóm trung quân, Hộc Luật Quang tóm hữu quân.[7][8][9] Trường Cung rước 500 kỵ binh xông vô quân Chu, cho tới bên dưới trở nên Kim Dung. Người Tề bên trên trở nên không sở hữu và nhận rời khỏi, Trường Cung cần toá nón trụ đã cho chúng ta biết mặt mũi, chúng ta mới mẻ phái quân phun nỏ yểm trợ ông.[2][3][9] Kết ngược quân Tề đại thắng, đấu sĩ thực hiện bài xích ca dao giã tụng Trường Cung, về sau gọi là Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc.[2][3] Tháng 12 ÂL nằm trong năm, Trường Cung được sản xuất Thượng thư mệnh lệnh.[9][10][11]

Năm Thiên Thống thứ hai (566) thời Hậu Chủ, Trường Cung được sản xuất Ti Châu mục. Năm loại 3 (567), Trường Cung được rời khỏi thực hiện Sứ trì tiết, Đô đốc Thanh Châu chư quân sự chiến lược, Thanh Châu loại sử. Năm loại 5 (569), Trường Cung được gửi thực hiện Doanh Châu loại sử,[1] bên trên trên đây ông rất nhiều lần nhận ăn năn lộ, chịu đựng miễn quan lại.[2][3] Tháng 12 ÂL nằm trong năm, Trường Cung được lưu giữ quan lại Khai phủ ngờ vực đồng tam tư, quay về thực hiện Thượng thư mệnh lệnh. Tháng 7 ÂL năm Vũ Bình thứ nhất (570), Trường Cung được thay đổi thực hiện Lục thượng thư sự. Tháng 2 ÂL năm thứ hai (571), Trường Cung được sản xuất Thái úy.[11][12][13]

Trong mon ấy, Tề quốc công Vũ Văn Hiến của Bắc Chu vượt lên Hoàng Hà xâm phạm, Hộc Luật Quang lùi về lưu giữ Hoa Cốc. Triều đình khiến cho Trường Cung nằm trong Đoàn Thiều hội quân với Quang ngăn ngừa quân Chu. Quân Tề tiến bộ lắc Bách Cốc, tiếp sau đó song mặt mũi rớt vào thế giằng teo. Tháng 6 ÂL, quân Chu chiếm lĩnh được trở nên ngoài Định Dương, vây hãm trở nên vô. Đoàn Thiều bệnh nguy kịch, trao quyền lãnh đạo [2][3] và bày tiếp mang đến Trường Cung. Theo tiếp của Thiều, Trường Cung phục kích và bắt hoàn toàn quân Chu vô trở nên đập phá vây chạy rời khỏi. Quân Tề quá thắng lắc lấy Phần Châu và trở nên Diêu Tương.[7][8][13]

Tháng 8 ÂL năm loại 3 (572), Trường Cung được sản xuất Đại tư mã. Tháng 4 ÂL năm loại 4 (573), Trường Cung được sản xuất Thái bảo, Đại tướng mạo quân, Định Châu loại sử.[11][12] Trong thời hạn này, xét công huân trước sau, Trường Cung được riêng rẽ phong quận công của những điểm Cự Lộc, Trường Lạc, Lạc Bình, Cao Dương.[2][3]

Xem thêm: anh chi là ai

Cái chết[sửa | sửa mã nguồn]

Sau thành công Mang Sơn, Hậu Chủ chất vấn Trường Cung rằng: "Vào trận vượt lên thâm thúy, chẳng may bắt gặp chuyện, ăn năn hận sao kịp?" Trường Cung đáp: "Việc mái ấm mối liên hệ trực tiếp, chẳng nghĩ về nhưng mà thực hiện rồi." Hậu Chủ nghe Trường Cung nói đến việc nhà, đâm rời khỏi ngờ vực kỵ. Đến trận Định Dương, cỗ nằm trong của Trường Cung là Úy Tương Nguyện hỏi: "Vương nhận sự ủy thác của triều đình, sao lại trở thành tham ô lam tàn nhẫn như vậy?" (chỉ việc nhận ăn năn lộ ở Doanh Châu) Trường Cung ko đáp. Tương Nguyện nói: "Há chẳng cần vì như thế đại thắng Mang Sơn, hoảng oai vệ võ làm cho ngờ vực kỵ, nên tự động dê diếu bản thân ru?" Trường Cung đáp: "Phải." Tương Nguyện nói: "Triều đình nếu như ngờ vực kỵ vương vãi, vin vô tội này nhằm trừng trị, cầu phúc ngược lại còn nhanh gọn bắt gặp vạ." Trường Cung rơi nước đôi mắt, quỳ xuống chất vấn tiếp an thân thiện. Tương Nguyện nói: "Vương trước vẫn sở hữu công, ni lại báo tiệp, tiếng vang quá rộng, nên xưng bệnh dịch trong nhà, tách tham dự chính vì sự nữa." Trường Cung lấy thực hiện cần, tuy nhiên ko thể lùi được. Đến Khi Giang, Hoài sở hữu chiến sự, Trường Cung hoảng lại được sản xuất tướng mạo, phàn nàn rằng: "Năm ngoái mặt mũi tớ bị sưng, ni sao ko tái mét phát?" Từ ấy Trường Cung sở hữu bệnh dịch thì ko chịu đựng điều trị.[2][3][14]

Tháng 5 ÂL năm Vũ Bình loại 4 (573), Hậu Chủ sai Từ Chi Phạm fake rượu độc cho tới mang đến Trường Cung; ông rằng với vương vãi phi Trịnh thị rằng: "Ta trung thành với chủ phụng sự bề bên trên, sở hữu tội gì mà với trời nhưng mà nhận rượu độc thế này?" Trịnh thị hỏi: "Sao ko xin xỏ bắt gặp thiên tử?" Trường Cung nói: "Thiên tử còn hoàn toàn có thể bắt gặp hoặc sao?" Rồi húp rượu độc nhưng mà rơi rụng.[2][3][11][12][14]

Triều đình truy tặng Trường Cung thực hiện Giả hoàng việt, Sứ trì tiết, Tịnh, Thanh, Doanh, Tứ, Định 5 châu chư quân sự chiến lược, Lục thượng thư sự, Thái sư, Thái úy công, Tịnh Châu loại sử, thụy là Trung Vũ. [c] Tháng 5 ÂL năm loại 5 (574), Trường Cung được chôn chứa chấp ở phía tây-bắc, cơ hội Nghiệp Thành 15 dặm.[1]

Tính cách[sửa | sửa mã nguồn]

Trường Cung dường như ngoài nhân hậu lành lặn, tuy nhiên tâm tư uy lực, còn tồn tại tiếng nói hoặc và dung mạo đẹp mắt.[2][3] Tương truyền dung mạo của Trường Cung Trắng đẹp mắt như phụ phái nữ, tự động hiềm ko đầy đủ nhằm rời khỏi oai vệ với địch, nên tương khắc mộc thực hiện mặt mũi nạ, mỗi lúc rời khỏi trận thì treo lên.[15][16][17][18]

Các vương vãi mái ấm Bắc Tề tuyển chọn lựa chọn quan lại viên quốc gia và phụ tá mạc phủ, phần nhiều lấy con em mình mái ấm buôn phong lưu, những thiếu hụt niên thao tác làm việc thả ưng dắt chó, chỉ mất bọn Tương Thành vương vãi Cao Dục (con trai loại 8 của Cao Hoan), Quảng Ninh vương vãi Cao Hiếu Hành và Trường Cung chào gọi nhiều kẻ sĩ có tài năng năng văn học tập và kỹ năng rộng lớn người, nên được đương thời tán tụng ngợi.[19][20]

Trường Cung thực hiện tướng mạo, chăm chỉ đối với tất cả những việc lặt vặt. Mỗi Khi Trường Cung sở hữu số ngon, cho dù đơn thuần vài ba ngược dưa, ắt cũng phân tách mang đến tướng mạo sĩ. Khi xưa ở Doanh Châu, Hành tham ô quân Dương Sĩ Thâm trình diện tang bệnh, khiến cho Trường Cung chịu đựng miễn quan lại. Đến trận Định Dương, Sĩ Thâm ở vô quân, hoảng bắt gặp vạ. Trường Cung nghe được thì nói: "Ta vốn liếng không tồn tại ý này." Rồi mò mẫm lỗi nhỏ, trừng trị đòn Sĩ Thâm trăng tròn trượng, nhằm ông tớ yên ổn lòng.[2][3]

Từng sở hữu chuyến Trường Cung vô triều, Khi trở rời khỏi thì kẻ hầu tan rơi rụng cả, chỉ với 1 người. Trường Cung 1 mình trở lại, ko khiển trách móc ai. Vũ Thành đế thưởng công trận Mang Sơn, mệnh mang đến mái ấm buôn mua sắm mang đến Trường Cung trăng tròn người thiếp, ông chỉ nhận một.[2][3]

Trường Cung giải ngân cho vay cho tới ngàn vàng, trước lúc rơi rụng rước giấy má nợ rời khỏi nhen tinh khiết.[2][3]

Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc[sửa | sửa mã nguồn]

Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc (兰陵王入阵曲) còn mang tên Đại Diện (大面, tạm thời dịch: mặt mũi nạ) là bài xích ca múa được người Bắc Tề sáng sủa tác nhằm ca tụng Trường Cung sau đại thắng Mang Sơn. Điệu múa tế bào phỏng kiểu lãnh đạo tác chiến và sử dụng võ khí đâm bị tiêu diệt kẻ địch của Trường Cung.[15][16][17][18]

Đời Tùy, vũ khúc được đi vào cung đình,, tức là sử dụng phái nữ vũ công chứ không phái mạnh. Đến trung kỳ đời Đường, vũ khúc từ từ trở thành hạnh phúc rộng lớn, loại bỏ đi sắc thái uy lực, tức là "nhuyễn vũ". Do bị Đường Huyền Tông loại ngoài lễ nhạc và đi vào giáo phường vô cung, vũ khúc chính thức gia nhập vô dân gian lận. Đời Nam Tống, vũ khúc kết phù hợp với làn điệu Nhạc phủ, gọi là Lan Lăng vương vãi mạn (兰陵王慢). Như vậy vũ khúc vẫn trọn vẹn rơi rụng chuồn sắc thái thuở đầu, nói cách khác là vẫn thất truyền ở Trung Quốc.[21]

May mắn thay cho, Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc truyền quý phái Nhật Bản vô đời Đường. Vũ khúc được phái nữ Thiên hoàng Kōken thời kỳ Nara đặc biệt yêu thương quí, trở thành phổ cập vô dân gian lận. Nhờ cơ, vũ khúc trở nên một phần vô nhã nhạc Nhật Bản, thông thường gọi là Lăng vương, cho tới này vẫn tồn tại không thay đổi độ quý hiếm. Năm 1986, thị trấn Từ, TP.HCM Hàm Đan trải qua Chuyên Viên Nhật Bản mò mẫm cơ hội hồi phục vũ khúc này. Ngày 5 cho tới 7/9/1992, TP.HCM Hàm Đan chào đoàn nhã nhạc Nhật Bản quý phái trình diễn Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc trước mộ Cao Trường Cung (mộ bão, điểm tìm kiếm ra bia).[21]

Xem thêm: soai ca la ai

Bia và văn bia[sửa | sửa mã nguồn]

Bia mộ của Trường Cung được Tri Từ Châu [d] Bùi Mẫn Trung khoét rời khỏi vô năm Quang Tự loại trăng tròn (1894). Bia được điêu không giống bằng đá điêu khắc xanh rớt, cao 4,1 m.[1]

Mặt trước của bia ở đầu sở hữu 16 chữ triện rộng lớn, chia thành 4 hàng: "Tề cố Giả Hoàng việt Thái sư Thái úy công Lan Lăng Trung Vũ vương vãi bi"; bên dưới sở hữu 18 mặt hàng x 36 chữ lệ. Mặt sau bia ở đầu sở hữu bài xích thơ ngũ ngôn vì thế em trai loại 5 của Trường Cung là An Đức vương vãi Cao Duyên Tông thực hiện ra; ở bên dưới sở hữu 26 mặt hàng x 52 chữ, tuy nhiên bị phong hóa rơi rụng 16 chữ.[1]

Năm 1988, bia được thừa nhận là văn vật bảo lãnh trung tâm cấp cho vương quốc.[1]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m Mã Trung Lý, Bắc Tề Lan Lăng vương vãi Cao Túc mộ cập bi văn thuật lược (北齐兰陵王高肃墓及碑文述略, tạm thời dịch: Tóm tắt trình diễn về mộ và văn bia của Lan Lăng vương vãi Cao Túc mái ấm Bắc Tề, coi phiên bản scan bên trên đây), tập dượt san Trung Nguyên Văn Vật, kỳ 2/1988
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Bắc Tề thư quyển 11, liệt truyện 3, Văn Tương 6 vương vãi truyện
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Bắc sử quyển 52, liệt truyện 40, Tề tông thất chư vương vãi truyện hạ: Văn Tương chư tử
 4. ^ a b Bắc Tề thư quyển 5, đế kỷ 5, Phế đế kỷBắc sử quyển 7, phiên bản kỷ 7, Tề phiên bản kỷ trung đều chép: "Nhâm thân thiện, phong Văn Tương đệ nhị tử Hiếu Hành vi Quảng Ninh vương vãi, đệ tam tử Trường Cung vi Lan Lăng vương vãi."
 5. ^ Bắc Tề thư quyển 12, liệt truyện 4, Vũ Thành 12 vương vãi truyện: Nam Dương vương vãi XướcBắc sử quyển 52, liệt truyện 40, Tề tông thất chư vương vãi truyện hạ: Vũ Thành chư tử, Nam Dương vương vãi Xước đều chép: "Nam Dương vương vãi Xước, tự động Nhân Thông, Vũ Thành ngôi trường tử dã. Dĩ ngũ nguyệt ngũ nhật thìn thì sinh, chí ngọ thì, Hậu Chủ nãi sinh. Vũ Thành dĩ Xước khuôn mẫu Lý phu nhân phi chánh đích, cố biếm vi đệ nhị."
 6. ^ Tư trị thông giám quyển 168, Trần kỷ 2
 7. ^ a b c Bắc Tề thư quyển 16, liệt truyện 8, Đoàn Vinh truyện: Vinh tử Thiều
 8. ^ a b c Bắc sử quyển 54, liệt truyện 42, Đoàn Vinh truyện: Vinh tử Thiều
 9. ^ a b c d Tư trị thông giám quyển 169, Trần kỷ 3
 10. ^ Bắc Tề thư quyển 7, đế kỷ 7, Vũ Thành đế kỷ
 11. ^ a b c d Bắc sử quyển 8, phiên bản kỷ 8, Tề phiên bản kỷ hạ
 12. ^ a b c Bắc Tề thư quyển 8, đế kỷ 7, Hậu Chủ kỷ
 13. ^ a b Tư trị thông giám quyển 170, Trần kỷ 4
 14. ^ a b Tư trị thông giám quyển 171, Trần kỷ 5
 15. ^ a b Tùy Đường gia thoại quyển hạ: "Cao Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung bạch loại mĩ phụ nhân, nãi trứ fake diện dĩ đối địch, dữ Chu sư chiến vu Kim Dung hạ, dũng quán tam quân, Tề nhân tráng chi, nãi vi vũ dĩ hiệu kì lãnh đạo kích loại chi dung, viết lách "Đại Diện vũ" dã."
 16. ^ a b Giáo phường ký: "Đại Diện xuất Bắc Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung, tính đảm dũng nhi mạo phụ nhân. Tự hiềm bất túc dĩ uy địch, nãi tương khắc mộc vi fake diện, lâm trận trứ chi, nhân vi test hí, diệc nhập ca khúc."
 17. ^ a b Thái Bình ngự lãm quyển 569, Nhạc cỗ 7: "‘Nhạc phủ tạp lục’ viết: Đại Diện xuất vu Bắc Tề. Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung, tài vũ nhi mạo mĩ, thông thường trứ fake diện dĩ đối địch. Thường kích Chu sư Kim Dung hạ, dũng quán tam quân. Tề nhân tráng chi, vi test thanh, dĩ hiệu kỳ chỉ tổng kích loại chi dung. Tục vi chi Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc."
 18. ^ a b Cựu Đường thư quyển 29, Chí 9, Âm nhạc 2: "Ca vũ hí, hữu Đại Diện, Bát Đầu, Đạp Diêu Nương, Quật Lỗi Lũy Tử đẳng hí. Huyền Tông dĩ kỳ phi chánh thanh, trí giáo phường vu cấm trung dĩ xử chi... Đại Diện xuất vu Bắc Tề. Bắc Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung, tài vũ nhi diện mĩ, thông thường trứ fake diện dĩ đối địch. Thường kích Chu sư Kim Dung trở nên hạ, dũng quán tam quân, Tề nhân tráng chi, vi test vũ dĩ hiệu kỳ lãnh đạo kích loại chi dung, vị chi Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc."
 19. ^ Bắc Tề thư quyển 10, liệt truyện 2, Cao Tổ 11 vương vãi truyện
 20. ^ Bắc sử quyển 51, liệt truyện 39, Tề tông thất chư vương vãi truyện thượng
 21. ^ a b Mã Trung Lý, Cao Túc cập kỳ Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc (高肃及其兰陵王入阵曲, tạm thời dịch: Từ Cao Túc cho tới Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc, coi phiên bản scan bên trên đây), tập dượt san Văn Vật Xuân Thu, kỳ 3/1992

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Nay là thị trấn Cảnh, địa cấp cho thị Hành Thủy, Hà Bắc.
 2. ^ Đoàn Thiều được trao chức Tịnh Châu loại sử vô năm Hà Thanh thứ nhất (562). Có lẽ triều đình Bắc Tề hiểu rằng Bắc Chu đang được mò mẫm cơ hội liên minh với Đột Quyết, nên vẫn đưa ra quyết định điều 1 viên tướng mạo tay nghề cao đảm bảo an toàn trọng trấn Tấn Dương.
 3. ^ Bắc Tề thư, tlđd và Bắc sử, tlđd đều chép thụy hiệu của Cao Trường Cung chỉ có một chữ "Vũ".
 4. ^ Từ (磁) Châu ni là thị trấn Từ, Hà Bắc, ko cần địa cấp cho thị Từ (徐) Châu, Giang Tô.