lưu bị là ai

 

(160-223)


 • Tên tràn đủ: Lưu Bị
 • Quốc tịch: Thục Hán (Trung Quốc)
 • Ngày sinh: Năm 160
 • Nơi sinh: Trác Châu, Hà Bắc
 • Ngày mất: 10 mon 6 năm 223
 • Nơi mất: Thành Bạch Đế, Trùng Khánh

Lưu Bị là 1 trong vị thủ lĩnh quân phiệt, nhà vua khai quốc ngôi nhà Thục Hán thời Tam Quốc nhập lịch sử hào hùng Trung Quốc, Lưu Bị được sử sách xác nhận là loại dõi xa vời của hoàng gia ngôi nhà Hán. Xuất thân thích ngôi nhà nghèo nàn, ông cần tự động làm việc lần sinh sống thời trẻ em. Sự nghiệp của Lưu Bị khởi điểm bằng sự việc nhập cuộc trấn áp cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng và thực hiện quan liêu mang lại triều đình, tuy nhiên đàng hoán vị lộ của ông thuở đầu ko được trơn tru. Gặp khi ngôi nhà Hán suy giảm và nổ đi ra cuộc chiến tranh quân phiệt, Lưu Bị nằm trong nhì người huynh đệ kết tức là Quan Vũ và Trương Phi từ từ tự động kiến thiết xây dựng lực lượng và nhập cuộc nhập trận đánh này. Tuy nhiên, cuộc tranh cường của Lưu Bị ko tiện nghi, ông rất nhiều lần thất bại và cần lên đường nương nhờ bên dưới trướng nhiều chư hầu đương thời như Lã Thầy, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu.

Bạn đang xem: lưu bị là ai

Trong thời hạn nương nhờ Lưu Biểu ở Kinh châu, Lưu Bị được Gia Cát Lượng theo đòi phò tá và vạch đi ra Long Trung đối sách nhằm giành giật thiên hạ. Theo đàng lối này, ông link với quân phiệt Tôn Quyền ở Giang Đông nằm trong chống Tào Tháo ở phía bắc, chiếm lĩnh được 1 phần Kinh châu và ngay gần hoàn hảo Ích châu thực hiện khu đất dựng nghiệp. Tuy nhiên, kế hoạch Long Trung đối sách với nguy hiểm cơ vỡ lẽ vì thế liên minh với Tôn Quyền nứt rạn, bọn họ Tôn lấn chiếm phần Kinh châu của ông và giết thịt Quan Vũ, khiến cho Lưu Bị đựng quân tiến công báo thù oán và tấp tểnh giành lại khu đất, sau thời điểm chính thức xưng nhà vua nhằm nối tiếp tục ngôi nhà Hán một vừa hai phải bị bọn họ Tào đoạt ngôi. Thất bại ở Di Lăng khiến cho Lưu Bị suy sụp, lâm căn bệnh rồi từ trần. Cơ nghiệp ông kiến thiết xây dựng được giữ lại cho tất cả những người con cái cả Lưu Thiện và uỷ thác mang lại quá tướng tá Gia Cát Lượng phò tá.

Lưu Bị là 1 trong trong mỗi hero chủ yếu của đái thuyết Tam quốc thao diễn nghĩa. Trong kiệt tác này La Quán Trung xây đắp Lưu Bị là hero chủ yếu diện, với lòng nhân kể từ nhân ái, thương dân như con cái của một vị vua hiền khô (Tuyệt nhân là Lưu Bị, tuyệt gian dối là Tào Tháo, tuyệt trí là Khổng Minh)


 • 160: Lưu Bị mang tên tự động là Huyền Đức, người thị xã Trác, quận Trác nằm trong U châu.\ Ông là loại dõi của Trung Sơn Tĩnh vương vãi Lưu Thắng – người con cái loại của Hán Cảnh Đế. Ông nội Lưu Bị là Lưu Hùng, được cử thực hiện Hiếu liêm, thực hiện thị xã mệnh lệnh thị xã Phạm nằm trong Đông quận. Cha Lưu Bị là Lưu Hoằng rơi rụng sớm.
 • 184: quân khởi nghĩa Khăn Vàng tự Trương Giác đứng đầu nổi dậy chống triều đình. Lưu Bị cất binh chung ngôi nhà Hán chống Khăn Vàng ở Trác quận. Ông đem Quan Vũ, Trương Phi nằm trong lực lượng bạn dạng cỗ tham gia nhập quân triều đình bên dưới quyền Hiệu úy Trâu Tĩnh.
 • 188: anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi giao đấu với quân cướp khu vực bị bại trận, bèn vứt thị xã Cao Đường cho tới nương nhờ người bạn làm việc cũ là Công Tôn Toản ở U châu.
 • 194: Không lâu sau thời điểm Từ châu được giải vây, Đào Khiêm tức nặng nề, đưa ra quyết định tiến bộ cử Lưu Bị thực hiện Từ châu mục thay cho bản thân, nèn dưng biểu lên Hán Hiến Đế.  
 • 200: Tào Tháo đại thắng Viên Thiệu ở Quan Độ. Tào Tháo đắc thắng, coi thường Lưu Bị, sai Sái Dương lên đường tiến công Nhữ Nam. Lưu Bị đem quân đi ra địch, đánh tan quân Tào, Quan Vũ giết thịt bị tiêu diệt Sái Dương.
 • 207: ông được Từ Thứ theo đòi chung, Từ Thứ tiến bộ cử một người chúng ta là Gia Cát Lượng mang lại ông. Lúc tê liệt Gia Cát Lượng đang được ở ẩn.
 • 208: Lưu Bị liên quân với Tôn Quyền tiến công trận Xích Bích với Tào toá.
 • 218: Lưu Bị uỷ thác mang lại Gia Cát Lượng trấn lưu giữ Thủ Đô Hà Nội, tự động bản thân nằm trong chước sĩ Pháp Chính khởi 10 vạn quân đi tiến công Hán Trung. 
 • 219: Lưu Bị xưng Hán Trung vương vãi.
 • 220: Lưu Bị rơi rụng Kinh Châu và Quan Vũ bị Lã Mông ngôi nhà Đông Ngô giết thịt.
 • 221: Lưu Bị lấy quốc hiệu là Hán nhằm nối tiếp tục Lưu Hiệp, bịa niên hiệu là Chương Vũ. Từ tê liệt ngôi nhà Thục Hán chính thức. 
 • 223: Lưu Bị từ trần bên trên cung Vĩnh An, lâu 63 tuổi tác.

 Chiêu Liệt Đế (Lưu Bị) qua loa đường nét vẽ của Diêm Lập Bản, họa sỹ thời ngôi nhà Đường. (Minh họa ko đúng đắn, bởi vì Lưu Bị không tồn tại râu).

 Tranh vẽ Lưu Bị (160-223)

 Một minh họa Lưu Bị kể từ triều đại ngôi nhà Minh nhập Nhà thờ Hồi giáo.

 Hình họa bên trên mộc của Lưu Bị nhập cuốn Tam quốc thao diễn nghĩa kể từ thời ngôi nhà Thanh (mặc quan liêu phục thời trung thế kỉ Trung Quốc, sai với thực tiễn, Lưu Bị vốn liếng cũng không tồn tại râu.

 Tranh vẽ minh họa Lưu Bị - Chiêu Liệt Đế (160-223)

  Tranh vẽ minh họa Lưu Bị - Chiêu Liệt Đế (160-223)

  Tranh vẽ minh họa Lưu Bị - Chiêu Liệt Đế (160-223)

 Ba bạn bè Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi


Tranh vẽ minh họa Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi kết nghĩa bới viên.

Tranh vẽ Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi kết nghĩa bới viên được vẽ bởi vì Matsumura Goshun.Xem thêm: á hậu ml là ai

Tranh vẽ Lưu Bị tía đợt cho tới thăm hỏi Khổng Minh, giành giật vẽ đời ngôi nhà Minh.
 

Tranh vẽ Lưu Bị tía đợt cho tới thăm hỏi Khổng Minh, giành giật vẽ bởi vì Kuniyoshi Utagawa.

Tranh vẽ thời ngôi nhà Minh tế bào miêu tả Gia Cát Lượng (trái, bên trên một con cái ngựa) rời ngoài điểm ẩn dật mộc mạc của tôi nhằm nhập cuộc phò tá Lưu Bị (phải).

 Tranh vẽ Khổng Minh và Lưu Bị với Long Trung đối sách.

Tranh vẽ Lưu Bị (cưỡi ngựa) cho tới thăm hỏi Tư Mã Huy.

Tranh vẽ Lưu Bị và những người dân qua loa sông được tế bào miêu tả trong số tranh ảnh ở Di Hòa viên.

Tranh vẽ Lưu Bị xưng đế, bên trên Trường Lang ở Di Hòa viên, Bắc Kinh.

 Tượng Lưu Bị bên trên thông thường thờ Gia Cát Lượng bên trên Thủ Đô Hà Nội.

Tượng Lưu Bị ở Vũ Hầu Tự

Xem thêm: andersen là ai

 Tạo hình hero Lưu Bị nhập phim Tam quốc (2010) tự Vu Hòa Vĩ thủ vai.

Hán Huệ lăng điểm chôn đựng của Lưu Bị.