mai lan hương là ai

1. Họ và tên: MAI LAN HƯƠNG                                                                                       

Bạn đang xem: mai lan hương là ai

2. Năm sinh: 1977 3. Nam/Nữ: Nữ

4. Học hàm: Năm được phong học tập hàm:

Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học tập vị: 2011

5. Chức danh nghiên cứu: Chứcvụ: Phó trưởng Sở môn Những NLCB của công ty nghĩa Mác - Lênin

6. Địa chỉ căn nhà riêng: Số 11 N7B Trung Hòa- Nhân chủ yếu, TX Thanh Xuân, Hà Nội

7. Điện thoại: CQ: ; NR: 04 36413584 ; Mobile: 090 327 8080

Fax: E-mail: [email protected]

8. Đơn vị công tác: Khoa Lý luận chủ yếu trị

Đơn vị: Sở môn Những NLCB của công ty nghĩa Mác-Lênin

Trường Đại học tập Kinh tế Quốc dân

Địa chỉ Cơ quan: 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

9. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế chủ yếu trị, lịch sử dân tộc những thuyết giáo kinh tế

10. Quá trình đục tạo

Bậc đục tạo

Nơi đục tạo

Chuyên môn

Năm đảm bảo chất lượng nghiệp

Đại học

Trường ĐHKTQD

Tài chủ yếu Ngân hàng

1999

Đại học

Trường ĐH SPNN

Tiếng Anh

1999

Thạc sỹ

Trường ĐHKTQD

Kinh tế chủ yếu trị

2005

Tiến sỹ

Trường ĐHKTQD

Kinh tế chủ yếu trị

2011

11. Trình chừng nước ngoài ngữ

Tên Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Tiếng Anh

Giao tiếp

Giao tiếp

Thành thạo

12. Quá trình công tác[1]

Thời gian

(Từ năm ... cho tới năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên nghiệp môn

Tên tổ chức triển khai công tác, Địa chỉ tổ chức

Từ 2000 cho tới 7/2010

Giảng viên

Kinh tế chủ yếu trị, lịch sử dân tộc những thuyết giáo kinh tế

Khoa Lý luận chủ yếu trị, ngôi trường ĐH KTQD

Từ 7/2010 cho tới 8/2010

Đi nghiên cứu và phân tích, học hành bên trên khoa Kinh tế, Đại học tập Kyoto Nhật Bản

Từ 8/2010 cho tới 2/2017

Giảng viên

Kinh tế chủ yếu trị, lịch sử dân tộc những thuyết giáo kinh tế

Khoa Lý luận chủ yếu trị, ngôi trường ĐH KTQD

Từ 2/2017 cho tới nay

Phó trưởng BM Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Kinh tế chủ yếu trị, lịch sử dân tộc những thuyết giáo kinh tế

Khoa Lý luận chủ yếu trị, ngôi trường ĐH KTQD

13. Các bài bác báo khoa học tập, bài bác tham ô luận hội thảo chiến lược tiếp tục công bố

TT

Tên công trình

(bài báo, tham ô luận)

Nơi công bố

(tên, số tập san, hội thảo chiến lược, nội địa, quốc tế)

Năm công bố

Tác fake hoặc

đồng người sáng tác

1

Một vài ba yếu tố đưa ra so với góp vốn đầu tư thẳng quốc tế bên trên Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2001

Tác giả

2

Nâng cao năng lượng đối đầu của những công ty Việt Nam-yêu cầu bức thiết của hội nhập kinh tế tài chính quốc tế

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2006

Tác giả

3

Hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và thể hiện mới mẻ của hội nhâp kinh tế tài chính quốc tế hiện nay nay

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2008

Tác giả

4

Tiếp tục thay đổi tác dụng kinh tế tài chính ở trong nhà nước- đòi hỏi bức thiết của hội nhập kinh tế tài chính quốc tế Khi VN tham gia WTO

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2009

Tác giả

5

Chuyển dịch cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính ngành đáp ứng nhu cầu đòi hỏi hội nhập kinh tế tài chính của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2009

Tác giả

6

Tiếp tục kiểm soát và điều chỉnh môi mối liên hệ thân thuộc giang san và thị ngôi trường vô nền kinh tế tài chính nước ta

Kỷ yếu đuối hội thảo chiến lược khoa học tập quốc gia

2009

Xem thêm: bạn trai của bạn la ai trong kimetsu yaiba

Tác giả

7

Giải quyết những yếu tố xã hội phát sinh vô quy trình hội nhập kinh tế tài chính quốc tế- trách nhiệm trọng yếu đuối ở trong nhà nước

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2009

Tác giả

8

Tái cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính VN sau khủng hoảng rủi ro kinh tế tài chính toàn thị trường quốc tế

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2011

Tác giả

9

Kinh nghiệm của một trong những nước Đông Á sau khoản thời gian tham gia WTO

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2012

Tác giả

10

Một số lý thuyết thương nghiệp quốc tế và kỹ năng áp dụng ở Việt Nam

Kỷ yếu đuối hội thảo chiến lược Các HTKT và kỹ năng phần mềm vô VN, NXB ĐHKTQD, 2013

2013

Tác giả

11

Cần tách cường độ dựa vào về xuất, nhập vào của VN vô thị ngôi trường Trung Quốc

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2014

Tác giả

12

Chủ trương của Đảng về thay đổi kinh tế tài chính và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế qua chuyện những kỳ Đại hội Đảng

Hội thảo khoa học tập quốc gia: Quán triệt Văn khiếu nại ĐH XII ĐCS VN vô giảng dạy dỗ những môn LLCT bên trên những ngôi trường Đại học

2016

Tác giả

13

Hỗ trợ công ty nhỏ và vừa phải vô toàn cảnh VN hội nhập thâm thúy rộng lớn với kinh tế tài chính chống và thế giới

Tạp chí Kinh tế và phân phát triển

2016

Tác giả

14

Kinh nghiệm quốc tế về phân phát triên công ty nhỏ và vừa: bài học kinh nghiệm cho tới tỉnh Nam Đinh

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

2017

Tác giả

14. Sách, giáo trình và những ấn phẩm không giống tiếp tục công bố

TT

Tên công trình

(Sách, báo, tài liệu…)

Nơi công bố

(Nhà xuất phiên bản, điểm xuất bản)

Năm công bố

Chủ biên, đồng công ty biên, nhập cuộc

1

Vai trò ở trong nhà nước so với hội nhập kinh tế tài chính quốc tế của Việt Nam

Nxb Chính trị quốc gia

2012

Chủ biên

2

Giáo trình môn LSCHTKT

Nxb ĐHKTQD

2016

Tham gia viết lách chương X

3

Một vài ba yếu tố về FDI vô toàn cảnh VN hội nhập thâm thúy rộng lớn với kinh tế tài chính chống và thế giới

Sách tìm hiểu thêm,

Nxb ĐHKTQD

2016

Tham gia viết

15. Các chủ đề, dự án công trình, trách nhiệm tiếp tục công ty trì hoặc tham ô gia

Tên chủ đề, dự án công trình, trách nhiệm tiếp tục tham ô gia

Thời lừa lọc

(ngày, mon, năm bám theo Hợp đồng ký kết)

thuộc công tác (nếu có)

Tình trạng đề tài

(thời điểm sát hoạch, thành phẩm đạt được, xếp loại)

Cấp quản ngại lý

(cấp căn nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)

Tham gia biên soạn: Giáo trình năng lượng điện tử lần thứ nhất môn Những nguyên tắc cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác-Lênin (học phần 2) cho tới hệ kể từ xa vời ngôi trường KTQD (EDUTOP).

2012

Đã sát hoạch và tiến hành sử dụng

Tham gia dịch sách Tiếng Anh môn Lịch sử những thuyết giáo kinh tế: những chương 7, 24

2012-2013

Tham gia viết lách Chuyên đề 1 (Kinh tế chủ yếu trị học tập tư sản cổ điển: sự xuất hiện nay, khối hệ thống ý kiến và độ quý hiếm hiện nay thực)

2013

Nghiệm thu năm trước đạt loại xuất sắc

Đề tài khoa học tập trọng tâm cấp cho ngôi trường, MS: T2012-03TĐ

Tham gia viết lách chủ đề cấp cho cơ sở: “ Phát triển những công ty cơ phiên bản đáp ứng nông nghiệp ở tỉnh Hà Nam”

2015

Nghiệm thu năm ngoái đạt loại tốt

Đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học tập cấp cho ngôi trường . MS KTQD/V năm ngoái.27

Chủ trì đề tài: “Phát triển DNNVV ở tỉnh Tỉnh Nam Định vô toàn cảnh VN hội nhập kinh tế tài chính quốc tế thâm thúy rộng”

2017

Nghiệm thu 2017 đạt loại tốt

Đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học tập cấp cho ngôi trường MS: K TQD/V2017.26

Xem thêm: thân đức nam là ai