người phụ nữ giàu nhất việt nam là ai

Sàn thị trường chứng khoán nước Việt Nam sở hữu khá nhiều người phụ nữ giới quyền lực tối cao, chiếm hữu khối gia sản lớn tưởng. Số liệu được sau đây update tính cho tới ngày 19.10.2022.