phan công khanh là ai

Trước Khi phổ biến với việc làm giao thương mua bán xế hộp, Phan Công Khanh từng tranh tài bóng chuyền có tính chuyên nghiệp và được gọi lên group tuyển chọn vương quốc.