phó thủ tướng lê văn thành là còn ai

02/1988 - 5/1998

Bạn đang xem: phó thủ tướng lê văn thành là còn ai

Cán cỗ nối tiếp toán; Phó Trưởng chống Kế toán tài chủ yếu, Nhà máy Xi măng TP. Hải Phòng.

6/1998 - 3/2003

Bế Tắc thư chi cỗ, Trưởng chống Kế toán tài chủ yếu, Ban Quản lý Dự án thi công Nhà máy Xi măng TP. Hải Phòng mới nhất.

4/2003 - 7/2004

Phó Ban Quản lý dự án công trình phụ trách cứ nghành nghề dịch vụ tài chính, Chỉ huy trưởng công trình xây dựng thi công Nhà máy Xi măng TP. Hải Phòng mới nhất.

7/2004 - 11/2005

Phó Giám đốc Công ty Xi măng TP. Hải Phòng kiêm Phó ban Ban vận hành Dự án, Chỉ huy trưởng công trình xây dựng lắp ráp, chạy demo Nhà máy Xi măng TP. Hải Phòng mới nhất.

12/2005 - 5/2006

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Quyền Giám đốc Công ty Xi măng TP. Hải Phòng.

6/2006 - 5/2009

Phó Bế Tắc thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng TP. Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban vận hành dự án công trình Khu khu đô thị xi-măng Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội Khóa XII (từ 5/2007 - 5/2011).

6/2009 - 7/2010

Ủy viên Thành ủy, Bế Tắc thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng TP. Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban vận hành dự án công trình Khu khu đô thị xi-măng TP. Hải Phòng.

7/2010 - 11/2010

Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng Thành phố TP. Hải Phòng.

Xem thêm: thích nhất hạnh là ai

12/2010 - 5/2014

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng trở nên phố; Đại biểu Hội đồng dân chúng Thành phố TP. Hải Phòng khóa XIV.

5/2014 - 12/2014

Phó Bế Tắc thư Thành ủy; Đại biểu Hội đồng dân chúng TP.HCM TP. Hải Phòng khóa XIV.

12/2014 - 10/2015

Phó Bế Tắc thư Thành ủy, Bế Tắc thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Uỷ ban dân chúng Thành phố TP. Hải Phòng.

10/2015 - 12/2015

Bế Tắc thư Thành ủy, Bế Tắc thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Uỷ ban dân chúng TP.HCM Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ Quân quần thể III; Bế Tắc thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM.

01/2016 - 06/2016

Ủy viên Trung ương Đảng, Bế Tắc thư Thành ủy, Bế Tắc thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Uỷ ban dân chúng TP.HCM Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ Quân quần thể III; Bế Tắc thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM.

07/2016 – 04/2021

Ủy viên Trung ương Đảng, Bế Tắc thư Thành ủy, Bế Tắc thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng dân chúng TP.HCM Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ Quân quần thể III; Bế Tắc thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM.
Tại Đại hội đại biểu cả nước đợt loại XIII của Đảng, được bầu lại vô Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

04/2021 - nay

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng tá nhà nước.

Xem thêm: người ấy là ai tập đặc biệt