sap toi se la ai

[Am] Anh vẫn thế vẫn tiếp tục lặng [Em] lẽ ở phía trên

[F] Chứng loài kiến từng [G] chuyện đang được thay đổi [C] thay cho

Bạn đang xem: sap toi se la ai

[Am] Anh ham muốn thấy khoảng tầm [Em] rỗng tuếch em cần thiết

[F] Sắp cho tới được xem là [G] ai?

[Am] Em cứ bước cứ dò la hạnh [Em] phúc của em

[F] Đừng thực hiện từng [G] chuyện phiền hà [C] thêm thắt

[Am] Anh tiếp tục lấp khoảng tầm [Em] rỗng tuếch em cần thiết

[F] phẳng phiu những miếng [G] vỡ trái tim [Am] này

Dù gì chuồn [Am] nữa có lẽ rằng anh van chúc [Em] em thiệt vui sướng

Xem thêm: thích nhất hạnh là ai

[F] Đổi lại là [G] niềm nhức của [C] anh

Dù gì chuồn [Am] nữa có lẽ rằng người nằm trong [Em]

em bước tiếp bên trên con phố phía [F] trước

Chẳng tương quan anh nên [G] ko em?

Dù gì chuồn [Am] nữa toàn cầu tớ tiếp tục [Em] chia thành nhị

Xem thêm: sương nguyệt anh là con ai

[F] Chẳng còn gì [G] lẫn nhau nữa [C] đâu

Cứ như [Am] vậy hãy [Em] cứ vì vậy

[F] Anh đơn giản phép tắc [G] demo của nhị [Am] người