stalin là ai

Bạn đang xem: stalin là ai

Chi tiết tin

Lượt xem: 4450

(ĐCS)
Xtalin.I.V (Iosif Vissarionovich Stalin; chúng ta thiệt Djugasvili; 1879-1953) ngôi nhà sinh hoạt chủ yếu trị, ngôi nhà chỉ dẫn Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô, Tổng Bế Tắc thư Đảng Cộng sản Liên Xô (1922- 53). 
Năm 1899, Xtalin nhập cuộc trào lưu của Đảng người công nhân Xã hội Dân công ty Nga, bị giày vò ở Xibia (1902). Tham gia Cách mạng 1905 ở Nga, đứng về phía Bônsêvich. Bị lưu giày vò (1908-10), tiếp sau đó sinh hoạt ở Baku, được bổ sung cập nhật vô Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1912), nhập cuộc Ban chỉnh sửa báo “Pravda”, lấy biệt danh là Xtalin. Tham gia Cách mạng mon Mười 1917 bên trên cương vị uỷ viên Uỷ ban Quân sự Cách mạng Dân uỷ (bộ trưởng) phụ trách móc yếu tố dân tộc bản địa (1917-22), phụ trách móc ban Thanh tra Công nông (1919-22), uỷ viên Hội đồng Quốc chống thời kỳ nội chiến (1918-20). Kế quá sự nghiệp của Lênin kiến thiết công ty nghĩa xã hội ở Liên Xô, tổ chức công nghiệp hoá non sông, luyện thể hoá nông nghiệp, kiến thiết lực lượng quốc chống hùng cường. 
Trong Chiến giành trái đất loại II, lưu giữ chức Tổng tư mệnh lệnh những lực lượng vũ trang Liên Xô và Chủ tịch Uỷ ban Quốc chống Nhà nước, thống chế (1943), đại thống chế (1945). Dưới sự chỉ dẫn của Xtalin và Đảng Cộng sản Liên Xô, quần chúng Liên Xô tiếp tục giành thắng lợi vô trận đánh giành lưu nước lại vĩ đại, kháng vạc xít Đức (1941-45), giải hòa nhiều nước ở Trung và Đông Âu dẫn cho tới sự xây dựng khối hệ thống xã hội công ty nghĩa. 
Trong thời hạn cuộc chiến tranh, Xtalin nằm trong Tổng thống Hoa Kỳ Rudơven (F.D.Roosevelt) từ thời điểm tháng 4-1945 là Tơruman (H.Truman) và thủ tướng mạo Anh Sơcsin (W.L.S. Churchil) thiết lập Mặt trận Đồng minh kháng vạc xít, hoạch quyết định sự phân loại vùng tác động trong những cường quốc bên trên trái đất, tạo ra lộc mống cho việc phân phân thành nhị cực kỳ sau thời điểm cuộc chiến tranh kết đốc (thường gọi là Trật tự động Yanta). 
Sau cuộc chiến tranh, Đảng Cộng sản Liên Xô vì thế Xtalin hàng đầu tiếp tục chỉ dẫn quần chúng Phục hồi tài chính, xã hội, sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên vẹn tử và bom coi thường khí, đem Liên Xô lên vị thế cường quốc xã hội công ty nghĩa đối mặt với Hoa Kỳ vô Chiến giành giá thành. Xtalin được ghi nhận sở hữu những góp sức vĩ đại rộng lớn vô sự nghiệp kiến thiết và bảo đảm an toàn Nhà nước Liên Xô, mặt khác cũng trở thành phê phán về một số trong những sai lầm không mong muốn và tệ sùng bái cá thể. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam

Các kể từ khóa theo dõi tin:

Xem thêm: đạt ma là ai

[Trở về]

Các tin cậy mới mẻ hơn:

 • BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2023) ( 13:52 | 20/06 )
 • Fridrich Engels (1820 – 1895) (ĐCS) ( 14:15 | 18/08 )
 • Karl Marx (1818 – 1883) (ĐCS) ( 14:14 | 18/08 )
 • Hồ Chí Minh (1890 – 1969) (ĐCS) ( 14:08 | 18/08 )

Các tin cậy cũ hơn:

Xem thêm: ai là cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới

 • Fidel Castro ( 14:04 | 18/08 )
 • Mao Trạch Đông (1893 - 1976) ( 13:55 | 18/08 )
 • Tenlơnman ( 13:52 | 18/08 )
 • Erich Honecker ( 13:51 | 18/08 )
 • Nelson Mandela (1918 - 2013) ( 10:27 | 18/08 )
 • Hugo Chavez (1954 – 2013) ( 10:35 | 18/08 )
 • Georghi Valentinovitr Plekhanov (1856-1918) ( 10:42 | 18/08 )
 • Cayxỏn Phômvihản (1920-1992) ( 10:38 | 18/08 )
 • Hiêng Xomrin ( 10:36 | 18/08 )
 • Robert Owen (1771 - 1858) ( 10:43 | 18/08 )