thờ 3 ông quan công là ai

Hỏi: Tranh thờ Quan Công thông thường với phụ thân người: Quan Thánh ngồi thân thiết, sau sườn lưng là Quan Bình ở bên phải, Châu Thương phía bên trái. Tranh thờ ở trong nhà tôi với thêm: một người sườn lưng treo cung, đứng sau Quan Bình; một người sau sườn lưng với cây côn, đứng sau Châu Thương, mặt mũi vô cùng tương tự Châu Thương. Xin chất vấn nhị người ấy là ai?

Trần Ngọc Thế (Phòng Y tế thị xã An Biên, tỉnh Kiên Giang)

Bạn đang xem: thờ 3 ông quan công là ai

Tranh thờ Quan Công hình ảnh 1

Tượng năm ông.

NGHÊ DŨ LAN: Tam quốc chí thao diễn nghĩa (TQC, tr. 10) mô tả Quan Công “mình nhiều năm chín thước, râu nhiều năm nhị thước (một thước Tàu nhiều năm khoảng tầm 0,36m), mặt mũi đỏ chót như gấc; môi thắm như son; đôi mắt phượng, mi ngài”. Lưu hành kể từ đời Thanh (Trung Quốc), kinh Minh thánh (MT) tả: Ngọa tàm mi chén bát tự động. Đan phụng mục tuy nhiên tinh nghịch. Ngũ long tu bến bãi vĩ. Nhứt hổ ngạch dao thân thiết. (Mày tằm hình chữ chén bát. Mắt phượng sáng sủa như sao. Râu Long rõ ràng năm chòm. Trán hùm thân thiết lẫm liệt.)

Dựa theo đuổi mô tả bên trên, giành giật thờ Quan Công (Quan Đế) với nhị loại phổ biến.

1. Tượng phụ thân ông: Quan Công ngồi thân thiết, tay vuốt râu (đôi Khi vẽ tay bại cố kinh Xuân thu). Sau sườn lưng là Quan Bình lưu giữ ấn (trái), Châu Thương cố đao Thanh Long (phải).

Châu Thương (cũng gọi Châu Xương, Châu đại tướng tá quân). Theo TQC (tr. 459, 460, 568), Quan Công trả nhị chị dâu (vợ Lưu Bị) lần Lưu. Gần cho tới núi Ngọa Ngưu thì bắt gặp tướng tá cướp Châu Thương, mặt mũi đen sạm, râu xồm, to lớn, tưởng tượng dữ tợn. Châu vứt lâu lắc theo đuổi Quan. Nghe tin yêu Quan Công và Quan Bình bị Tôn Quyền chém, Châu đâm cổ tự động vẫn. Châu được tôn thờ là Cương trực Trung dũng Đại thiên tôn. Kinh MT tả: Phù thiên dũng tướng tá. Sát địa mãnh thần. Thiết tu ngân xỉ. Hắc diện châu thần. (Tướng khỏe mạnh phụ canh ty trời. Thần khỏe mạnh nom coi khu đất. Râu Fe răng bạc. Mặt đen sạm môi đỏ chót.)

Quan Bình. Theo TQC (tr. 446-468), sau thời điểm bắt gặp Châu, Quan Công nối tiếp lần Lưu Bị và Trương Phi. Đến Hà Bắc, bắt gặp ông lão Quan Định với con cái loại là Quan Bình biết võ, 18 tuổi tác, bèn van lơn Bình thực hiện con cái nuôi. Kinh MT và những miếu thờ Quan Đế tôn Bình là Quan hoàng thái tử, tôn xưng là Cửu thiên Uy linh Hiển hóa Đại thiên tôn.

2. Tượng năm ông (ngũ công): Giống tượng tiên nhân, vẽ tăng Trương Tiên cố cung đứng sau Quan Bình; và Vương Thiên Quân cố giản đứng sau Châu Thương.

Xem thêm: trách nhiệm pccc là của ai

Vương Thiên quân là Thiên Lôi (Lôi Công, Linh Quan, Thái ất Lôi thinh Ứng hóa Thiên tôn). Kinh MT tả: Kim tinh nghịch châu trừng trị. Hiệu tam ngũ hỏa xa xăm Lôi Công. Phụng chủy ngân nha. Thống bách vạn tỳ hưu thần tướng tá. Phi đằng vân vụ, hiệu lịnh lôi đình. Giáng vũ khai tình, khu vực lặn trị bịnh. (Mắt vàng tóc đỏ chót. Hiệu là Lôi Công coi phụ thân mươi lăm xe cộ lửa. Miệng nhọn như mỏ chim phượng, răng bạc. Chỉ huy một trăm vạn thần tướng tá gan dạ. Lướt mây cưỡi loà, lịnh ban sấm sét. Tuôn mưa thực hiện nắng và nóng, xua lặn trị bịnh.)

Trương Tiên là Linh ứng Trương tôn Đại đế Thất khúc Dục thánh Thiên tôn. Theo kinh MT, Trương phù trợ mẹ, con trẻ sơ sinh, v.v... Vũ khí là đạn vàng và cung trúc (kim đạn, trúc cung) tuy vậy với Khi giành giật thờ dân gian trá vẽ cố cung và một mũi thương hiệu.

Phía bên trên tượng năm ông thông thường viết lách tứ chữ Hán “Ngũ Công Vương Phật”, tương truyền xuất hiện tại ở Trung Quốc kể từ đời Thanh, Càn Long loại 46 (1781).

____________

Tham khảo:

Xem thêm: hoàng hôn là ai

- Minh thánh kinh, Trần Quang Thuận dịch. Gia Định: ấn quán Thạnh Mậu, 1964.

- Quan Đế minh thánh kinh, Mạnh Quấc Thoại dịch. Sài Gòn: căn nhà in Xưa Nay, 1930.

- Tam quốc chí, tập luyện I, Phan Kế Bính dịch. TPHCM: NXB Văn Học và NXB Mũi Cà Mau, 1994.