tôi là ai trong em

capo 1

Bạn đang xem: tôi là ai trong em

Intro:

[F] [C] [Bbsus2] [C]

Verse 1:

Nếu ngày [Fmaj7]mai trải qua, những khoảng tầm [Dm]trời ko xanh rớt

Nếu thời [Bbsus2]gian trở về, sở hữu ông tơ [C]tình có tên

Những khoảng tầm [Fmaj7]trời thông xanh rớt, chợt trở [Dm]thành xa vời xôi

Như là [Bbsus2]ánh đôi mắt này, khi tao [C]chào giã từ.

[Gm]Muốn phát biểu em nghe về [Dm]giấc mơ

[Gm]Muốn phát biểu em nghe [Csus4]thật ngay sát

ĐK:

Rồi tao [D5]sẽ lên đường những tuyến phố hôm [Csus4]nay

Sẽ lưu giữ tay lại nhập [Bbsus2]tay, lưu giữ từng khá rét thiệt [Csus4]lâu

Đồi thông [D5]cao nghe không còn những điều ban [Csus4]mai

Nhung lưu giữ đong đẫy sương [Bbsus2]rơi và

chờ nghe em [F]nói một phiên cho tới mai [Csus4]sau.

Tôi là [F]ai nhập em cứ coi [D5]sâu nhập tim

Nếu bản thân [Bbsus2]hai linh hồn, nếu như nỗi [Csus4]buồn phân chia song

Có mùa [F]đông bên trên cao, sở hữu mùa [D5]hạ trong xanh

Giọt nước [Bbsus2]mắt nhằm giành riêng cho một [Csus4]nụ hít sâu sắc

Dạo: [F] [Dm] [Bbsus2] [C] [F] [Dm] [Bbsus2] [C]

Verse 2:

Xem thêm: thích nhất hạnh là ai

Những khoảng tầm [F]trời thông xanh rớt, chợt trở [Dm7]thành xa vời xôi

Như là [Bbsus2]ánh đôi mắt này, khi tao [C]chào giã từ.

[Gm]Muốn phát biểu em nghe về [Dm]giấc mơ

[Gm]Muốn phát biểu em nghe [Csus4]thật ngay sát

ĐK:

Rồi tao [D5]sẽ lên đường những tuyến phố hôm [Csus4]nay

Sẽ lưu giữ tay lại nhập [Bbsus2]tay, lưu giữ từng khá rét thiệt [Csus4]lâu

Đồi thông [D5]cao nghe không còn những điều ban [Csus4]mai

Nhung lưu giữ đong đẫy sương [Bbsus2]rơi và

chờ nghe em [F]nói một phiên cho tới mai [Csus4]sau. (Phiu..... [F] [Csus4] [Bbsus2] [Csus4] ) ĐK:

Rồi tao [D5]sẽ lên đường những tuyến phố hôm [Csus4]nay

Sẽ lưu giữ tay lại nhập [Bbsus2]tay, lưu giữ từng khá rét thiệt [Csus4]lâu

Đồi thông [D5]cao nghe không còn những điều ban [Csus4]mai

Nhung lưu giữ đong đẫy sương [Bbsus2]rơi và

chờ nghe em [F]nói một phiên cho tới mai [Csus4]sau

Out:

Tôi là [F]ai nhập em cứ coi [Dm]sâu nhập tim

Nếu bản thân [Bbsus2]hai linh hồn, nếu như nỗi [C]buồn phân chia song

Có mùa [F]đông bên trên cao, sở hữu mùa [Dm]hạ trong xanh

Giọt nước [Bbsus2]mắt nhằm giành riêng cho một [C]nụ hít sâu sắc. [F]Tôi là ai nhập em

Xem thêm: picasso là ai