tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam giai đoạn từ tháng 3/1938 đến 1/1940 là ai?

Bạn đang xem: tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam giai đoạn từ tháng 3/1938 đến 1/1940 là ai?

Chủ trương, quyết sách mới

Chủ tịch, phó quản trị Hội lưu giữ dịch vụ không thật 2 nhiệm kỳ

(ĐCSVN) - Ban Chấp hành Trung ương phát hành Quyết ấn định 118-QĐ/TW về Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt của hội quần bọn chúng bởi Đảng, Nhà nước giao phó trọng trách ở Trung ương (sau trên đây gọi tắt là hội). Theo bại liệt, sở hữu 30 hội quần bọn chúng bởi Đảng, Nhà nước giao phó trọng trách ở Trung ương.

Quy ấn định về van lơn lỗi và hồi phục quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức triển khai đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

(ĐCSVN) - Ngày 18/8, Ủy viên Sở Chính trị, Thường trực Ban Tắc thư Trương Thị Mai đã ký kết phát hành Quy ấn định số 117-QĐ/TW về van lơn lỗi và hồi phục quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức triển khai đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Kiểm soát quyền lực tối cao nhập công tác làm việc cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt mày Sở Chính trị, Thường trực Ban Tắc thư Trương Thị Mai vừa phải ký phát hành Quy ấn định 114-QĐ/TW về trấn áp quyền lực tối cao và chống, chống tham ô nhũng, xấu đi nhập công tác làm việc cán cỗ.

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác làm việc xây cất Đảng và khối hệ thống chủ yếu trị

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương đòi hỏi công tác làm việc tuyên truyền cần phải tổ chức vì như thế nhiều kiểu dáng linh động, tạo ra, hiệu suất cao, gắn kèm với việc thực hiện tiến hành trọng trách chủ yếu trị và kỷ niệm những ngày lễ nghỉ rộng lớn, sự khiếu nại lịch sử vẻ vang, văn...

Hướng dẫn tiến hành Quy ấn định của Ban Tắc thư về sự việc dùng cờ Đảng

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa phải phát hành chỉ dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 về tiến hành về cờ Đảng Cộng sản nước ta và việc dùng cờ Đảng.

Xem thêm: brianna ghey là ai

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

 • Lịch sử Đảng
 • Đảng kỳ
 • Điều lệ Đảng
 • Sách chủ yếu trị
 • Văn khiếu nại Đảng toàn tập
 • Giới thiệu văn khiếu nại Đảng
 • Văn khiếu nại Đại hội Đảng
 • Hội nghị BCH Trung ương

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

 • Phong trào nằm trong sản, người công nhân quốc tế Phong trào nằm trong sản, người công nhân quốc tế

 • Các nước, vùng lãnh thổ

 • Tổ chức quốc tế Tổ chức quốc tế

 • Luật quốc tế

 • Sự khiếu nại và nhân chứng Sự khiếu nại và nhân chứng

Xem thêm: doctor strange là ai

Liên kết website