tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị do nguyễn ái quốc soạn thảo là

Câu hỏi:

05/02/2020 9,002

Bạn đang xem: tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị do nguyễn ái quốc soạn thảo là

Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chủ yếu trị bởi Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo đầu xuân năm mới 1930 phát triển thành lý lẽ không bao giờ thay đổi nhập quy trình hướng dẫn cách mệnh nước ta của Đảng tao là gì?

A. Độc lập và tự tại.

Đáp án chủ yếu xác

B. Đoàn kết với giai cấp cho vô sản trái đất.

C. Tự bởi đồng đẳng nhân ái.

D. Độc lập dân tộc bản địa, ruộng khu đất nông dân.

Đáp án A

Độc lập và tự tại là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chủ yếu trị bởi Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo (đầu năm 1930). Trong trong cả thời gian sau của cách mệnh, song lập tự tại luôn luôn là yếu tố cần thiết, cốt lõi cần thiết xử lý, phát triển thành lý lẽ không bao giờ thay đổi nhập quy trình hướng dẫn cách mệnh của Đảng tao.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào là tại đây không thuộc đàng lối thay đổi của Trung Quốc kể từ 1978?

A. Lấy cách tân và phát triển kinh tế tài chính thực hiện trung tâm.

B. Tiến hành cải tân và xuất hiện.

C. Chuyển nền kinh tế tài chính plan hóa triệu tập sang trọng nền kinh tế tài chính thị ngôi trường xã hội căn nhà nghĩa.

D. Thực hiện nay đàng lối “ba ngọn cờ hồng”.

Câu 2:

Mục tiêu xài đấu tranh giành của quần chúng Mỹ Latinh sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhì là gì?

A. Chống căn nhà nghĩa thực dân cũ, giải tỏa dân tộc bản địa.

B. Chống cơ chế phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

C. Chống cơ chế độc tài thân thiện Mỹ, bảo đảm an toàn song lập.

D. Chống thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Câu 3:

Thực dân Pháp chính thức tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa ở nước ta sau khi

A. Đã dập tắt được cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

Xem thêm: ai là người sáng lập ra thiên chúa giáo

B. Đã đầy đủ cỗ máy cai trị ở Đông Dương.

C. Đã đặt điều nền bảo lãnh lên toàn cỗ việt nam.

D. Đã cơ phiên bản bình ấn định được nước ta về quân sự chiến lược.

Câu 4:

Từ năm 1973 cho tới năm 1991, điểm mới nhất nhập quyết sách đối nước ngoài của Nhật Bản là

A. Chú trọng cách tân và phát triển mối quan hệ với những nước ở chống Đông Bắc Á.

B. Tăng cường mối quan hệ với những nước Khu vực Đông Nam Á, tổ chức triển khai ASEAN.

C. Chỉ quan tâm mối quan hệ với những nước Tây Âu và Nước Hàn.

D. Không còn chú ý liên minh với Mỹ và những nước Tây Âu.

Câu 5:

Những vương quốc giành được song lập dân tộc bản địa nhanh nhất có thể ở châu Phi sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhì là

A. Ănggôla và Môdămbích

B. Marốc và Xuđăng

C. Ai Cập và Libi

D. Angiêri và Tuynidi

Câu 6:

Kết ngược cuộc đấu tranh giành giành song lập của những nước Khu vực Đông Nam Á nhập năm 1945 hội chứng tỏ

A. Điều khiếu nại khách hàng quan liêu lưu giữ tầm quan trọng đưa ra quyết định.

B. Lực lượng vũ trang lưu giữ tầm quan trọng đưa ra quyết định.

C. Điều khiếu nại khinh suất lưu giữ tầm quan trọng đưa ra quyết định.

D. Tầng lớp trung gian dối vào vai trò nòng cột.

Xem thêm: nguyễn sin là ai

TÀI LIỆU VIP VIETJACK